Ten spis nie może być używany jako lista adresowa, ani dla żadnych innych celów poza celami AA.
Niżej zamieszczamy wykaz adresowy miejsc, w których odbywają się mityngi AA.
Wykaz obejmuje zasadniczo trzy rodzaje mityngów AA. Mityngi ,,Otwarte'' - dla uczestników wspólnoty oraz innych osób zainteresowanych problemem alkoholowym; mityngi ,,Zamknięte'' - tylko dla uczestników wspólnoty AA oraz mityngi w Zakładach Karnych (specjalne) - tylko dla AA. Szczegółowy opis oraz sposób korzystania z wykazu dostępny jest u dołu strony.


UWAGA! Kolorem szarym oznaczone są mityngi niepotwierdzone, za które nie bierzemy odpowiedzialności, że faktycznie się odbywają w wyznaczonym miejscu i terminie.

Niedziela

15:00 Jest Sposób Głogów Gustawa Morcinka 8 Klub Abstynenta Skarbnik [Wszystkie otwarte] Stolik z literaturą AA [mapka]
17:00 24 godziny Głogów Królowej Jadwigi 1 Kościół Miłosierdzia Bożego [Ostatni otwarty] Stolik z literaturą AA [mapka]

Poniedziałek

18:00 Ogniwo Głogów Gustawa Morcinka 8 Klub Abstynenta Skarbnik [Wszystkie zamknięte] Stolik z literaturą AA [mapka]

Wtorek

16:15 Tęsknota Głogów Lipowa 21 Zakład Karny [Otwarty w zależności od potrzeb] [mapka]

Środa

18:00 Źródełko Głogów Sikorskiego 23 Parafia p.w. św. Klemensa [Wszystkie zamknięte] Stolik z literaturą AA [mapka]

Czwartek


Piątek

18:00 Ogniwo Głogów Gustawa Morcinka 8 Klub Abstynenta Skarbnik [Ostatni piątek otwarty] Stolik z literaturą AA [mapka]

Sobota

18:00 Źródełko Głogów Sikorskiego 23 Parafia p.w. św. Klemensa [Ostatni otwarty] Stolik z literaturą AA [mapka]
Legenda:
Wykaz mityngów AA sortowany jest w układzie dni tygodnia lub miejscowości. Przy czym domyślnym układem sortowania są dni tygodnia. W tym układzie poszczególne kolumny oznaczają:
1 - godzina rozpoczęcia mityngu, 2 - nazwa Grupy, 3 - nazwa miejscowości, 4 - szczegółowe dane adresowe oraz rodzaj mityngu, który jest wytłuszczony i spięty w nawiasy klamrowe.

Zasadniczo każda grupa AA ma minimum 4 mityngi w miesiącu (jeden tygodniowo).
Opis rodzajów mityngów AA tworzony jest według następującego klucza:

[Wszystkie zamknięte] - mityngi ,,zamknięte'' w każdym tygodniu miesiąca.
[Wszystkie otwarte] - mityngi ,,otwarte'' w każdym tygodniu miesiąca.
[Ostatni otwarty] - w ostatnim tygodniu miesiąca mityng ,,otwarty'' natomiast w pozostałych ,,zamknięty''.
[Pierwszy otwarty] - w pierwszym tygodniu miesiąca mityng ,,otwarty'' natomiast w pozostałych tygodniach miesiąca mityngi ,,zamknięte''.
[Trzeci zamknięty] - w trzecim tygodniu miesiąca mityng ,,zamknięty'' natomiast w pozostałych tygodniach miesiąca mityngi ,,otwarte''.
[Drugi i trzeci zamknięty ostatni spikerski] - w ostatnim tygodniu miesiąca mityng ,,spikerski'', w drugim i trzecim tygodniu mityngi ,,zamknięte'' pozostały/e otwarte.
[Lista zapisu] - mityngi w Zakładach Karnych lub Aresztach Śledczych - dla osób z ,,zewnątrz'' obowiązuje lista zapisu. Prosimy zgłaszać wcześniej chęć uczestnictwa w tego rodzaju mityngach do służb danego Regionu.