Ten spis nie może być używany jako lista adresowa, ani dla żadnych innych celów poza celami AA.
Niżej zamieszczamy wykaz adresowy miejsc, w których odbywają się mityngi AA.
Wykaz obejmuje zasadniczo trzy rodzaje mityngów AA. Mityngi ,,Otwarte'' - dla uczestników wspólnoty oraz innych osób zainteresowanych problemem alkoholowym; mityngi ,,Zamknięte'' - tylko dla uczestników wspólnoty AA oraz mityngi w Zakładach Karnych (specjalne) - tylko dla AA. Szczegółowy opis oraz sposób korzystania z wykazu dostępny jest u dołu strony.


UWAGA! Kolorem szarym oznaczone są mityngi niepotwierdzone, za które nie bierzemy odpowiedzialności, że faktycznie się odbywają w wyznaczonym miejscu i terminie.

Niedziela

18:00 Eleuteria Opole ul. Mickiewicza 1 - Dom Katechetyczny (tel. 570-619-513) [Wszystkie otwarte] Stolik z literaturą AA [mapka]

Poniedziałek

15:30 Za murami Opole ul. Sądowa 2 -grupa męska (1 i 3 poniedziałek miesiąca) [lista zapisu] [mapka]
19:00 Asyż Opole ul. Czaplaka 1a salka przy kościele Jezuitów (tel. 575-260-026) [Wszystkie otwarte] [mapka]

Wtorek

15:30 Pod Różą Opole ul. Sądowa 2 -grupa żeńska 1,3 wt. [lista zapisu] [mapka]
18:00 Zaodrze Opole Hallera 2 - salka kościół bł.Czesława [Trzeci otwarty] Wjazd wózkiem inwalidzkim Stolik z literaturą AA [mapka]
18:00 Skała Opole Partyzancka 72 Zakład Karny Oddział Zewnętrzny [lista zapisu] [mapka]

Środa

09:00 Klara Opole ul.Czaplaka 1a -(przy kościele O. Jezuitów) [Ostatni otwarty] [mapka]
18:00 Eleuteria Opole ul. Mickiewicza 1 Dom Katechetyczny [Wszystkie otwarte] Stolik z literaturą AA [mapka]

Czwartek

18:30 U Franciszków Opole pl. Wolności 2 [Wszystkie otwarte] Stolik z literaturą AA [mapka]

Piątek

17:00 W drodze Opole ul. Głogowska 25B [Ostatni otwarty] [mapka]

Sobota

17:00 Wsparcie Opole Czaplaka 1A Salka przy kościele Jezuitów [Wszystkie otwarte] Stolik z literaturą AA [mapka]
18:00 Zaodrze Opole ul. Hallera 2 - salka kościół bł.Czesława [Trzeci otwarty] Wjazd wózkiem inwalidzkim Stolik z literaturą AA [mapka]
Legenda:
Wykaz mityngów AA sortowany jest w układzie dni tygodnia lub miejscowości. Przy czym domyślnym układem sortowania są dni tygodnia. W tym układzie poszczególne kolumny oznaczają:
1 - godzina rozpoczęcia mityngu, 2 - nazwa Grupy, 3 - nazwa miejscowości, 4 - szczegółowe dane adresowe oraz rodzaj mityngu, który jest wytłuszczony i spięty w nawiasy klamrowe.

Zasadniczo każda grupa AA ma minimum 4 mityngi w miesiącu (jeden tygodniowo).
Opis rodzajów mityngów AA tworzony jest według następującego klucza:

[Wszystkie zamknięte] - mityngi ,,zamknięte'' w każdym tygodniu miesiąca.
[Wszystkie otwarte] - mityngi ,,otwarte'' w każdym tygodniu miesiąca.
[Ostatni otwarty] - w ostatnim tygodniu miesiąca mityng ,,otwarty'' natomiast w pozostałych ,,zamknięty''.
[Pierwszy otwarty] - w pierwszym tygodniu miesiąca mityng ,,otwarty'' natomiast w pozostałych tygodniach miesiąca mityngi ,,zamknięte''.
[Trzeci zamknięty] - w trzecim tygodniu miesiąca mityng ,,zamknięty'' natomiast w pozostałych tygodniach miesiąca mityngi ,,otwarte''.
[Drugi i trzeci zamknięty ostatni spikerski] - w ostatnim tygodniu miesiąca mityng ,,spikerski'', w drugim i trzecim tygodniu mityngi ,,zamknięte'' pozostały/e otwarte.
[Lista zapisu] - mityngi w Zakładach Karnych lub Aresztach Śledczych - dla osób z ,,zewnątrz'' obowiązuje lista zapisu. Prosimy zgłaszać wcześniej chęć uczestnictwa w tego rodzaju mityngach do służb danego Regionu.