25.10.2014

Poznań dnia 25 października 2014 r.
Nr 11/14
WIEŚCI Z „DOLINY WARTY”
Informacja ze spotkania intergrupy AA „DOLINA WARTY”.
W czwartą sobotę października, w dniu 25.10.2014 r. o godzinie 11:00 rozpoczęło się spotkanie uczestników Wspólnoty AA skupionych wokół Intergrupy „DOLINA WARTY”
Tradycyjne nasze spotkania składają się z trzech części:
1. Część grupowa – poświęcona grupom AA
2. Część służbowa – sprawozdania służebnych
3. Część mityngowo – warsztatowa : „Poradnik dla Służb AA” – c.d. służby intergrupy.

Kończąc spotkanie, w kręgu splecionych rąk, wygłosiliśmy „Deklarację Odpowiedzialności", serdecznie uścisnęliśmy sobie dłonie z nadzieją na spotkanie za miesiąc o tej samej porze i w tym samym miejscu, miejmy nadzieję w większym gronie.
Następne spotkanie Intergrupy „DOLINA WARTY” odbędzie się w dniu 06 grudnia 2014 r. o godzinie 11:00 i będzie trwało do godziny 14:00 ( 3x45’) w siedzibie PIK „WARTA” przy ulicy J.H. Dąbrowskiego 28A w Poznaniu.
ZAPRASZAMY
Służebni Intergrupy „DOLINA WARTY” informują, że szczegółowe sprawozdanie z prac intergrupy można otrzymywać drogą e-mail po wcześniejszym zapisaniu się na listę u łącznika internetowego intergrupy.
E-mail : dolinawarty010@aa.org.pl

26.04.2014

S P R A W O Z D A N I E z XXIV Konferencji Regionu AA „WARTA”

Spotkanie odbyło się w dniu 26 kwietnia 2014 roku, w Kostrzynie nad Odrą w budynku Europejskiego Centrum Spotkań Seniorów i Osób Niepełnosprawnych ul. Fabryczna 5, gospodarzem naszych regionalnych obrad była Intergrupa Gorzowska, w spotkaniu uczestniczyło 69 osób w tym 48 delegatów uprawnionych do głosowania.

P R Z E B I E G     K O N F E R E N C J I:
(ważniejsze punkty)
* PRZYJĘCIE ZMIAN W KARCIE KONFERENCJI REGIONU AA „WARTA” ORAZ REGULAMINIE PRACY SŁUŻB REGIONU AA „WARTA”
* WARSZTAT: „SŁUŻBA DUCHOWYM DAREM AA”;
* SEMINARIUM: „WIELKA KSIĘGA – NOWE TŁUMACZENIE”;
* SPRAWOZDANIA SŁUŻEBNYCH RADY REGIONU AA „WARTA”;
* INFORMACJA POWIERNIKÓW I DELEGATÓW DO SŁUŻBY KRAJOWEJ;
* INFORMACJE RZECZNIKÓW INTERGRUP AA NASZEGO REGIONU;

Na zakończenie spotkania wspólnie odmówiliśmy modlitwę o Pogodę Ducha. Na tym XXIV Konferencja Regionu AA „WARTA” zakończyła obrady. Spotkamy się za rok w otoczonej lasami Zielonej Górze.
Wcześniej już w maju w dniach 30.05 – 01.06.2014 r. zapraszamy do wspólnego świętowania na naszym regionalnym VI Zlocie Regionu AA w Długiem. Ponadto na rocznicowym Zlocie Radości – Święcie „Zdroju” z okazji 40-to Lecia AA w Polsce zapraszamy do Warszawy na wspólną zabawę - daj namówić się, bądźmy razem w dniach 15 – 17.08.2014 r.

Zapraszamy, wszystkich służebnych, na spotkanie Rady Regionu AA „WARTA”, które odbędzie się w dniu 20 września 2014 r. o godzinie 12:00 w siedzibie PIK Regionu AA „Warta” przy ul. J.H. Dąbrowskiego 28A w Poznaniu. Rada Regionu poprzedzona będzie pracami w zespołach (komisjach) od godziny 10:00.


Rada Regionu AA „Warta” informuje, że szczegółowe sprawozdanie z prac Rady Regionu można otrzymywać drogą e-mail po wcześniejszym zapisaniu się na listę u regionalnego łącznika internetowego.


12.04.2014

S P R A W O Z D A N I E ze spotkania Intergrupy „WIELKOPOLSKA”

Spotkanie odbyło się 12.04.2014 roku w siedzibie PIK Regionu „Warta” przy ul. Dąbrowskiego 28 A w Poznaniu. W spotkaniu udział wzięło 21 uczestników w tym 17 służebnych (przedstawicieli) z Grup AA.

1. Propozycje zmian w obecnym tłumaczeniu Wielkiej Księgi, przekazane przez zespół powołany przez Konferencję Służby Krajowej AA w Polsce .
2. Sprawozdanie służebnych.
3. Wieści z Grup AA.

Następne spotkanie Inergrupy Wielkopolska odbędzie się w dnia 10 maja 2014. roku

Szczegółowe sprawozdanie z pracy Intergrupy Wielkopolska można otrzymać drogą elektroniczną po wcześniejszym zapisaniu się na listę u łącznika internetowego intergrupy wielkopolska010@aa.org.pl .


08.03.2014

S P R A W O Z D A N I E ze spotkania Intergrupy „WIELKOPOLSKA”

Spotkanie odbyło się 08.03.2014 roku w siedzibie PIK Regionu „Warta” przy ul. Dąbrowskiego 28 A w Poznaniu. W spotkaniu udział wzięło 29 uczestników w tym 23 służebnych (przedstawicieli) z Grup AA.

1. Informacje bieżące - rocznice.
2. Organizacja „Warsztatów Tradycji i Koncepcji I - III, które odbędą się 22 marca w PIK.
3. Sprawozdanie służebnych.
4. Wieści z Grup AA.

Następne spotkanie Inergrupy Wielkopolska odbędzie się w dnia 12 kwietnia 2014. roku

Szczegółowe sprawozdanie z pracy Intergrupy Wielkopolska można otrzymać drogą elektroniczną po wcześniejszym zapisaniu się na listę u łącznika internetowego intergrupy wielkopolska010@aa.org.pl .


08.02.2014

S P R A W O Z D A N I E ze spotkania Intergrupy „WIELKOPOLSKA”

Spotkanie odbyło się 08.02.2014 roku w siedzibie PIK Regionu „Warta” przy ul. Dąbrowskiego 28 A w Poznaniu. W spotkaniu udział wzięło 33 uczestników w tym 29 służebnych (przedstawicieli) z Grup AA.

1. Informacje bieżące - rocznice.
2. Organizacja „Warsztatów Tradycji i Koncepcji I - III, które odbędą się 22 marca w PIK.
3. Wybory delegatów na Konferencję regionu.
4. Sprawozdanie służebnych.
5. Wieści z Grup AA.

Następne spotkanie Inergrupy Wielkopolska odbędzie się w dnia 8 marca 2014 roku

Szczegółowe sprawozdanie z pracy Intergrupy Wielkopolska można otrzymać drogą elektroniczną po wcześniejszym zapisaniu się na listę u łącznika internetowego intergrupy wielkopolska010@aa.org.pl .


18.01.2014

S P R A W O Z D A N I E
ze spotkania Rady Regionu AA „WARTA”

Spotkanie odbyło się 18 stycznia 2014 roku w siedzibie PIK Regionu AA „Warta” w Poznaniu.

Przebieg spotkania
Sprawy bieżące:
- XXIV Konferencja Regionu AA Warta 26.04.2014 r., Kostrzyń nad Odrą;
- 40-to Lecie AA w Polsce – stan przygotowań;
- Kolportaż literatury w regionie – informacja koordynatora ds. PIK;
- Finanse w regionie – informacja z posiedzenia zespołu – delegat do KF SK;
- Służby w Regionie AA WARTA – obsada, vacaty, uwagi i propozycje;
- Informacja z prac zespołu powołanego na KSK w Sielpi do ponownego przetłumaczenia V rozdziału „Wielkiej Księgi”;

1. Informacje  służebnych Rady Regionu "Warta"
2. Informacje Rzeczników Intergrup AA naszego regionu
3. Sprawozdanie służebnych Służby Krajowej AA

Następne spotkanie Rady Regionu AA „WARTA” odbędzie się 15 marca 2013 r.
Rada Regionu AA „Warta” informuje, że szczegółowe sprawozdanie z prac Rady Regionu można otrzymywać drogą e-mail po wcześniejszym zapisaniu się na listę u regionalnego łącznika internetowego.11.01.2014

S P R A W O Z D A N I E ze spotkania Intergrupy „WIELKOPOLSKA”

Spotkanie odbyło się 11.01.2014 roku o godzinie 11:00 w siedzibie PIK Regionu „Warta” przy ul. Dąbrowskiego 28 A w Poznaniu. W spotkaniu udział wzięło 33 uczestników w tym 20 służebnych (przedstawicieli) z Grup AA.

Spotkanie przebiegło w trzech częściach:

1.
a. informacje bieżące.
b.program i tematyka warsztatów, jakie będą organizowane przez IW w tym roku

2. Sprawozdania służb Intergrupy AA "Wielkopolska".

3. Wieści z Grup AA.

Następne spotkanie Inergrupy Wielkopolska odbędzie się w dnia 8 lutego 2014 roku

Szczegółowe sprawozdanie z pracy Intergrupy Wielkopolska można otrzymać drogą elektroniczną po wcześniejszym zapisaniu się na listę u łącznika internetowego intergrupy wielkopolska010@aa.org.pl .


14.12.2013

S P R A W O Z D A N I E ze spotkania Intergrupy „WIELKOPOLSKA”

Spotkanie odbyło się 14.12.2013 roku o godzinie 11:00 w siedzibie PIK Regionu „Warta” przy ul. Dąbrowskiego 28 A w Poznaniu. W spotkaniu udział wzięło 20 uczestników w tym 18 służebnych (przedstawicieli) z Grup AA.

Spotkanie przebiegło w trzech częściach:

1.
a. sprawy porządkowe
b. dyskusja: Pieniądze w AA w zakresie niesienia posłania i wykonywania służby.
c. dzielenie się doświadczeniem – Tadeusz Rzecznik Rady Powierników.

2. Sprawozdania służb Intergrupy AA "Wielkopolska".

3. Wieści z Grup AA.

Następne spotkanie Inergrupy Wielkopolska odbędzie się w dnia 11 stycznia 2013 roku.

Szczegółowe sprawozdanie z pracy Intergrupy Wielkopolska można otrzymać drogą elektroniczną po wcześniejszym zapisaniu się na listę u łącznika internetowego intergrupy wielkopolska010@aa.org.pl .


12.12.2013

S P R A W O Z D A N I E ze spotkania Intergrupy „JEDNOŚĆ KONIN”

Spotkanie odbyło się 12.12.2013 roku na zaproszenie Grupy AA „NOWE ŻYCIE” w Ślesinie.

Plan spotkania:

1. Sprawozdanie służb.

2. Powitanie dwóch nowych grup w Intergrupie.

3. Zmiany w służbach.

4. Rocznice grup i indywidualne.

5. Wolne wnioski.

Następne spotkanie Intergrupy „JEDNOŚĆ KONIN” odbędzie się w dnia 04.01.2014 roku w siedzibie grupy w Licheniu.


09.11.2013

S P R A W O Z D A N I E ze spotkania Intergrupy „WIELKOPOLSKA”

Spotkanie odbyło się 09.11.2013 roku o godzinie 11:00 w siedzibie PIK Regionu „Warta” przy ul. Dąbrowskiego 28 A w Poznaniu. W spotkaniu udział wzięło 25 uczestników, w tym 22 służebnych (przedstawicieli) z grup AA.

Spotkanie przebiegło w trzech częściach:

1.
a. sprawy porządkowe
b. informacja kolportera w sprawie niesienia posłania do ZK
c.dyskuja na temat:
- prowadzący i jego rola, spiker i jego rola
- czy służba musi się wiązać ze zwrotem kosztów ?

2. Sprawozdania służb Intergrupy AA "Wielkopolska".

3. Wieści z Grup AA.

Następne spotkanie Inergrupy Wielkopolska odbędzie się w dnia 14 grudnia 2013 roku.

Szczegółowe sprawozdanie z pracy Intergrupy Wielkopolska można otrzymać drogą elektroniczną po wcześniejszym zapisaniu się na listę u łącznika internetowego intergrupy wielkopolska010@aa.org.pl .


12.10.2013

S P R A W O Z D A N I E ze spotkania Intergrupy „WIELKOPOLSKA”

Spotkanie odbyło się 12.10.2013 roku o godzinie 11:00 w siedzibie PIK Regionu „Warta” przy ul. Dąbrowskiego 28 A w Poznaniu. W spotkaniu udział wzięło 21 uczestników, w tym 13 służebnych (przedstawicieli) z grup AA.

Spotkanie przebiegło w trzech częściach:

1.
a. sprawy porządkowe
b. tematy kolejnych warsztatów

2. Sprawozdania służebnych Intergrupy Wielkopolskiej.

3. Wieści z Grup AA.

Następne spotkanie Inergrupy Wielkopolska odbędzie się w dnia 9 listopada 2013 roku.

Szczegółowe sprawozdanie z pracy Intergrupy Wielkopolska można otrzymać drogą elektroniczną po wcześniejszym zapisaniu się na listę u łącznika internetowego intergrupy wielkopolska010@aa.org.pl .


10.08.2013

S P R A W O Z D A N I E ze spotkania Intergrupy „POŁUDNIOWA WIELKOPOLSKA”

Spotkanie odbyło się 10.08.2013 roku.

Plan spotkania:
1. Sprawozdanie służb.
2. Kalendarium.
3. Zmiany w służbach.
4. Rocznice Grup i indywidualne.
5. Wieści z Grup.

Następne spotkanie Intergrupy „POŁUDNIOWA WIELKOPOLSKA” odbędzie się w dnia 14 września 2013 roku.10.08.2013

S P R A W O Z D A N I E ze spotkania Intergrupy „LESZCZYŃSKA”, które odbyło się 10.08.2013.

Tematy :
1) Relacje Służebnych Grupy.
2) Relacje Służebnych Intergrupy.

Następne spotkanie Intergrupy „LESZCZYŃSKA” odbędzie się w dnia 14 września 2013 roku.


10.08.2013

S P R A W O Z D A N I E ze spotkania Intergrupy „ZIELONOGÓRSKA”

Spotkanie odbyło się 10.08.2013 roku w siedzibie Intergrupy „ZIELONOGÓRSKA” .

Tematy :
1) Informacje z grup.
2) Informacje służebnych Intergrupy.
3) Wolne wnioski.
4) Zakończenie i termin następnego spotkania.

Następne spotkanie Intergrupy „ZIELONOGÓRSKA” odbędzie się w dnia 14 września 2013 roku.


13.07.2013

S P R A W O Z D A N I E ze spotkania Intergrupy „POŁUDNIOWA WIELKOPOLSKA”

Spotkanie odbyło się 13.07.2013 roku w siedzibie Intergrupy „POŁUDNIOWA WIELKOPOLSKA” .

Plan spotkania:
1. Sprawozdanie służb.
2. Kalendarium.
3. Zmiany w służbach.
4. Rocznice Grup i indywidualne.
5. Wieści z Grup.

Następne spotkanie Intergrupy „POŁUDNIOWA WIELKOPOLSKA” odbędzie się w dnia 10 sierpnia 2013 roku.13.07.2013

S P R A W O Z D A N I E ze spotkania Intergrupy „ZIELONOGÓRSKA”

Spotkanie odbyło się 13.07.2013 roku w siedzibie Intergrupy „ZIELONOGÓRSKA” .

Tematy :
1. Informacje z Grup.
2. Informacje służebnych Intergrupy i Regionu.
3. Wolne wnioski.

Następne spotkanie Inergrupy „ZIELONOGÓRSKA” odbędzie się w dnia 10 sierpnia 2013 roku.13.07.2013

S P R A W O Z D A N I E ze spotkania Intergrupy „WIELKOPOLSKA”

Spotkanie odbyło się 13.07.2013 roku w siedzibie PIK Regionu „Warta”.

Tematy :
1.
a. Wsparcie Grup AA z Charcic..
b. Omówianie tematów warsztatów.
c. Służba we Wspólnocie Anonimowych Alkoholików - obowiązek czy przywilej ?
d. Wspólnota Anonimowych Alkoholików a pielgrzymki trzeźwiościowe.

2. Sprawozdania służebnych Intergrupy Wielkopolskiej.
3. Wieści z Grup AA.

Następne spotkanie Inergrupy Wielkopolska odbędzie się w dnia 10 sierpnia 2013 roku.

Szczegółowe sprawozdanie z pracy Intergrupy Wielkopolska można otrzymać drogą elektroniczną po wcześniejszym zapisaniu się na listę u łącznika internetowego intergrupy wielkopolska010@aa.org.pl .06.07.2013

WIEŚCI Z „DOLINY WARTY”

Informacja ze spotkania intergrupy AA „DOLINA WARTY”.

W pierwszą sobotę lipca 2013, odbyło się spotkanie uczestników wspólnoty AA skupionych wokół Intergrupy „DOLINA WARTY”.
Spotkanie składało się z trzech części:

1. Cześć grupowa – poświęcona grupom AA
2. Część służbowa – sprawozdania służebnych
3. Cześć mityngowa – tradycje i koncepcje


Następne spotkanie Intergrupy odbędzie się 03.08.2013 roku

ZAPRASZAMY
16.03.2013

S P R A W O Z D A N I E
ze spotkania Rady Regionu AA „WARTA”

Spotkanie odbyło się 16 marca 2013 roku w siedzibie PIK Regionu AA „Warta” w Poznaniu.

Informacje Rzecznika Rady Powierników SK AA

Sprawy bieżące:
- V Zlot Radości w Długie 24-26.05.2013 r.
- Międzyregionalne warsztaty w Długie 27 – 29.09.2013 r.
- Przegląd kandydatów do służby krajowej i w regionie

1. Informacje  służebnych Rady Region "Warta"
2. Sprawozdanie służebnych Służby Krajowej AA
3. Informacje Rzeczników Intergrup AA naszego regionu

Następne spotkanie Rady Regionu AA „WARTA” odbędzie się 20 kwietnia 2013 r.na regionalnej Konferencji w Ślesinie.
Rada Regionu AA „Warta” informuje, że szczegółowe sprawozdanie z prac Rady Regionu można otrzymywać drogą e-mail po wcześniejszym zapisaniu się na listę u regionalnego łącznika internetowego.
09.03.2013

S P R A W O Z D A N I E ze spotkania Intergrupy „WIELKOPOLSKA”

Spotkanie odbyło się 09.03.2013 roku w siedzibie PIK Regionu „Warta”.

Tematy :
1.
a. Informacja o przebiegu prac nad „Regulaminem Służb Intergrupy AA „Wielkopolska”.
b. Sprawozdanie z warsztatów nt. „Sponsoring we Wspólnocie AA''.
c. Sprawozdanie z mityngów informacyjnych.
d. Wybór kandydatów i delegatów na XXIII Wyborczą Konferencję Regionu AA „WARTA”.

2. Sprawozdania służebnych Intergrupy Wielkopolskiej.
3. Wieści z Grup AA.

Następne spotkanie Inergrupy Wielkopolska odbędzie się w dnia 9 marca 2013 roku.

Szczegółowe sprawozdanie z pracy Intergrupy Wielkopolska można otrzymać drogą elektroniczną po wcześniejszym zapisaniu się na listę u łącznika internetowego intergrupy.09.03.2013

S P R A W O Z D A N I E ze spotkania Intergrupy „J E D N O Ś Ć” w Koninie.

Spotkanie odbyło się 09.03.2013 roku.

- Mandatariusze przedstawili swoje Grupy
- Służebni Intergrupy przedstawili swoje raporty

Następne spotkanie Intergrupy odbędzie się 06.04.2013 roku

Szczegółowe sprawozdanie z pracy Intergrupy „Jedność” Konin można otrzymać drogą elektroniczną po wcześniejszym zapisaniu się na listę u łącznika internetowego intergrupy.02.03.2013

WIEŚCI Z „DOLINY WARTY”

Informacja ze spotkania intergrupy AA „DOLINA WARTY”.

W pierwszą sobotę marca 2013, odbyło się spotkanie uczestników wspólnoty AA skupionych wokół Intergrupy „DOLINA WARTY”.
Spotkanie składało się z trzech części:

1. Cześć grupowa – poświęcona grupom AA
2. Część służbowa – sprawozdania służebnych
3. Cześć mityngowa – tradycji i koncepcji

Baza mityngów, w tym naszej intergrupy Dolina Warty, prowadzona na oficjalnej stronie AA, http://www.aa.org.pl/baza/

Następne spotkanie Intergrupy odbędzie się 06.04.2013 roku

ZAPRASZAMY

Służebni Intergrupy „DOLINA WARTY” informują, że szczegółowe sprawozdanie z prac intergrupy można otrzymywać drogą e-mail po wcześniejszym zapisaniu się na listę u łącznika internetowego intergrupy (regionu).
09.02.2013

S P R A W O Z D A N I E ze spotkania Intergrupy „WIELKOPOLSKA”

Spotkanie odbyło się 09.02.2013 roku w siedzibie PIK Regionu „Warta”.

Tematy :
1.Przyjęcie Regulaminu Służb Intergrupy AA „Wielkopolska” - Koszty mityngów informacyjnych - Wybory kandydatów do służy krajowej i służb regionu .
2. Sprawozdania służebnych Intergrupy Wielkopolskiej.
3. Wieści z Grup AA.

Następne spotkanie Inergrupy Wielkopolska odbędzie się w dnia 9 marca 2013 roku.

Szczegółowe sprawozdanie z pracy Intergrupy Wielkopolska można otrzymać drogą elektroniczną po wcześniejszym zapisaniu się na listę u łącznika internetowego intergrupy.02.02.2013

WIEŚCI Z „DOLINY WARTY”

Informacja ze spotkania intergrupy AA „DOLINA WARTY”.

W pierwszą sobotę lutego 2013, odbyło się spotkanie uczestników wspólnoty AA skupionych wokół Intergrupy „DOLINA WARTY”.
Spotkanie składało się z trzech części:

1. Cześć grupowa – poświęcona grupom AA
2. Część służbowa – sprawozdania służebnych
3. Cześć mityngowa – tradycji i koncepcji

„Nie przybyliśmy tu wszyscy na tym samym statku, ale wszyscy płyniemy tą samą szalupą.”

Następne spotkanie Intergrupy odbędzie się 02.03.2013 roku

ZAPRASZAMY

Służebni Intergrupy „DOLINA WARTY” informują, że szczegółowe sprawozdanie z prac intergrupy można otrzymywać drogą e-mail po wcześniejszym zapisaniu się na listę u łącznika internetowego intergrupy (regionu).
19.01.2013

S P R A W O Z D A N I E
ze spotkania Rady Regionu AA „WARTA”

Spotkanie odbyło się 19 stycznia 2013 roku w siedzibie PIK Regionu AA „Warta” w Poznaniu.

1. Informacje  służebnych Rady Region "Warta"
2. Informacje Rzeczników Intergrup AA naszego regionu
3. Sprawozdanie Rzecznika Rady Powierników Służby Krajowej AA oraz Powiernika klasy A
4. Sprawozdanie służebnych Służby Krajowej AA

Następne spotkanie Rady Regionu AA „WARTA” odbędzie się 16 marca 2013 r. Rada Regionu poprzedzona będzie pracami w zespołach (komisjach).
Rada Regionu AA „Warta” informuje, że szczegółowe sprawozdanie z prac Rady Regionu można otrzymywać drogą e-mail po wcześniejszym zapisaniu się na listę u regionalnego łącznika internetowego.
12.01.2013

S P R A W O Z D A N I E ze spotkania Intergrupy „WIELKOPOLSKA”

Spotkanie odbyło się 12.01.2013 roku w siedzibie PIK Regionu „Warta”.

Tematy :
1.Przyjęcie Regulaminu Służb Intergrupy AA „Wielkopolska” - odpowiedź, skąd wzięło się 12 Koncepcji dla służb AA w Polsce.
2. Sprawozdania służebnych Intergrupy Wielkopolskiej.
3. Wieści z Grup AA.

Następne spotkanie Inergrupy Wielkopolska odbędzie się w dnia 9 lutego 2013 roku.

Szczegółowe sprawozdanie z pracy Intergrupy Wielkopolska można otrzymać drogą elektroniczną po wcześniejszym zapisaniu się na listę u łącznika internetowego intergrupy.01.12.2012

S P R A W O Z D A N I E ze spotkania Intergrupy „J E D N O Ś Ć” w Koninie.

Spotkanie odbyło się 01.12.2012 roku.

- Mandatariusze przedstawili swoje Grupy
- Służebni Intergrupy przedstawili swoje raporty

Następne spotkanie Intergrupy odbędzie się 05.01.2013 roku

Szczegółowe sprawozdanie z pracy Intergrupy „Jedność” Konin można otrzymać drogą elektroniczną po wcześniejszym zapisaniu się na listę u łącznika internetowego intergrupy.17.11.2012

S P R A W O Z D A N I E
ze spotkania Rady Regionu AA „WARTA”

Spotkanie odbyło się 17 listopada 2012 roku w siedzibie PIK Regionu AA „Warta” w Poznaniu.

1. Informacje  służebnych Rady Region "Warta"
2. Informacje Rzeczników Intergrup AA naszego regionu
3. Sprawozdanie służebnych Służby Krajowej AA
4. Ustalenie  terminu kolejnego spotkania - styczeń 2013 r.

Następne spotkanie Rady Regionu AA „WARTA” odbędzie się 19 stycznia 2013 r. Rada Regionu poprzedzona będzie pracami w zespołach (komisjach).
Rada Regionu AA „Warta” informuje, że szczegółowe sprawozdanie z prac Rady Regionu można otrzymywać drogą e-mail po wcześniejszym zapisaniu się na listę u regionalnego łącznika internetowego.
10.11.2012

S P R A W O Z D A N I E ze spotkania Intergrupy „POŁUDNIOWA WIELKOPOLSKA”

Spotkanie odbyło się 10.11.2012 roku.

Program spotkania:
1. sprawozdanie służb
2. kalendarium
3. zmiany w służbach
4. rocznice Grup AA i indywidualne
5. wieści z Grup AA

Następne spotkanie Inergrupy Południowa Wielkopolska odbędzie się w dnia 8 grudnia 2012 roku.

Szczegółowe sprawozdanie z pracy Intergrupy "Południowa Wielkopolska" można otrzymać drogą elektroniczną po wcześniejszym zapisaniu się na listę u łącznika internetowego intergrupy.10.11.2012

S P R A W O Z D A N I E ze spotkania Intergrupy „WIELKOPOLSKA”

Spotkanie odbyło się 10.11.2012 roku w siedzibie PIK Regionu „Warta”.

Spotkanie przebiegło w trzech częściach:

1. Część tematy do dyskusji :
a) Sprawozdanie z spotkania w Sielpi Rzeczników Intergrup.
b) Sprawozdanie Komisji z pracy nad Regulaminem Służb Intergrupy.
c) Podział Intergrupy Wielkopolskiej.
d) Sprawozdania służebnych Intergrupy Wielkopolskiej.
e) Wieści z Grup AA.

2. Część dyskusyjna i głosowanie

3. Część służbowa sprawozdania służebnych.


Następne spotkanie Inergrupy Wielkopolska odbędzie się w dnia 8 grudnia 2012 roku.

Szczegółowe sprawozdanie z pracy Intergrupy Wielkopolska można otrzymać drogą elektroniczną po wcześniejszym zapisaniu się na listę u łącznika internetowego intergrupy.03.11.2012

WIEŚCI Z „DOLINY WARTY”

Informacja ze spotkania intergrupy AA „DOLINA WARTY”.

W pierwszą sobotę listopada 2012, odbyło się spotkanie uczestników wspólnoty AA skupionych wokół Intergrupy „DOLINA WARTY”.
Spotkanie składało się z trzech części:

1. Cześć grupowa – poświęcona grupom AA
2. Część służbowa – sprawozdania służebnych
3. Cześć mityngowa – tradycji i koncepcji

Następne spotkanie Intergrupy odbędzie się 01.12.2012 roku

ZAPRASZAMY

Służebni Intergrupy „DOLINA WARTY” informują, że szczegółowe sprawozdanie z prac intergrupy można otrzymywać drogą e-mail po wcześniejszym zapisaniu się na listę u łącznika internetowego intergrupy (regionu).
03.11.2012

S P R A W O Z D A N I E ze spotkania Intergrupy „J E D N O Ś Ć” w Koninie.

Spotkanie odbyło się 03.11.2012 roku.

- Mandatariusze przedstawili swoje Grupy
- Służebni Intergrupy przedstawili swoje raporty

Następne spotkanie Intergrupy odbędzie się 01.12.2012 roku
13.10.2012

S P R A W O Z D A N I E ze spotkania Intergrupy „POŁUDNIOWA WIELKOPOLSKA”

Spotkanie odbyło się 13.10.2012 roku.

Program spotkania:
1. sprawozdanie służb
2. kalendarium
3. zmiany w służbach
4. rocznice Grup AA i indywidualne
5. Komisja Informacji Publicznej

Następne spotkanie Inergrupy Południowa Wielkopolska odbędzie się w dnia 10 listopada 2012 roku.

Szczegółowe sprawozdanie z pracy Intergrupy "Południowa Wielkopolska" można otrzymać drogą elektroniczną po wcześniejszym zapisaniu się na listę u łącznika internetowego intergrupy.


13.10.2012

S P R A W O Z D A N I E ze spotkania Intergrupy „WIELKOPOLSKA”

Spotkanie odbyło się 13.10.2012 roku w siedzibie PIK Regionu „Warta”.

Tematy :
1. Regulamin Służb i Inwentura Intergrupy Wielkopolskiej.
2. Sprawozdania służebnych Intergrupy Wielkopolskiej.
3. Wieści z Grup AA.

Następne spotkanie Inergrupy Wielkopolska odbędzie się w dnia 10 listopada 2012 roku.

Szczegółowe sprawozdanie z pracy Intergrupy Wielkopolska można otrzymać drogą elektroniczną po wcześniejszym zapisaniu się na listę u łącznika internetowego intergrupy.06.10.2012

S P R A W O Z D A N I E ze spotkania Intergrupy „J E D N O Ś Ć” w Koninie.

Spotkanie odbyło się 06.10.2012 roku w Słupcy.

- Mandatariusze przedstawili swoje Grupy
- Służebni Intergrupy przedstawili swoje raporty

Następne spotkanie Intergrupy odbędzie się 03.11.2012 roku

Szczegółowe sprawozdanie z pracy Intergrupy „Jedność” Konin można otrzymać drogą elektroniczną po wcześniejszym zapisaniu się na listę u łącznika internetowego intergrupy.22.09.2012

S P R A W O Z D A N I E ze spotkania Intergrupy „J E D N O Ś Ć” w Koninie.

Spotkanie odbyło się 22.09.2012 roku w Strzelnie.

- Mandatariusze przedstawili swoje Grupy
- Służebni Intergrupy przedstawili swoje raporty

Następne spotkanie Intergrupy odbędzie się 27.10.2012 roku

Szczegółowe sprawozdanie z pracy Intergrupy „Jedność” Konin można otrzymać drogą elektroniczną po wcześniejszym zapisaniu się na listę u łącznika internetowego intergrupy.15.09.2012

S P R A W O Z D A N I E
ze spotkania Rady Regionu AA „WARTA”

Spotkanie odbyło się 15 września 2012 roku w siedzibie PIK Regionu AA „Warta” w Poznaniu.

1. Warsztat: na temat: „Grupa AA fundamentem Trzech Legatów”
2. Informacje Rzeczników Intergrup AA naszego regionu
3. Informacje  służebnych Rady Region "Warta
4. Sprawozdanie służebnych Służby Krajowej AA
5. Wolne głosy i wnioski.

Następne spotkanie Rady Regionu AA „WARTA” odbędzie się w dniu 17 listopada 2012 r. w Poznaniu.
Rada Regionu poprzedzona będzie pracami w zespołach (komisjach) w siedzibie PIK Regionu AA

Rada Regionu AA „Warta” informuje, że szczegółowe sprawozdanie z prac Rady Regionu można otrzymywać drogą e-mail po wcześniejszym zapisaniu się na listę u regionalnego łącznika internetowego.
08.09.2012

S P R A W O Z D A N I E ze spotkania Intergrupy „WIELKOPOLSKA”

Spotkanie odbyło się 08.09.2012 roku w siedzibie PIK Regionu „Warta”.

Tematy :
1- Aktualizacja Karty Tradycji oraz utworzenie Regulaminu Służb Intergrupy Wielkopolskiej.
2- Rozważenie poprawek do porządku spotkania.
3- Sprawozdania służebnych Intergrupy Wielkopolskiej.

Następne spotkanie Inergrupy Wielkopolska odbędzie się w dnia 13 października 2012.

Szczegółowe sprawozdanie z pracy Intergrupy Wielkopolska można otrzymać drogą elektroniczną po wcześniejszym zapisaniu się na listę u łącznika internetowego intergrupy.01.09.2012

WIEŚCI Z „DOLINY WARTY”

Informacja ze spotkania intergrupy AA „DOLINA WARTY”.

W pierwszą sobotę września 2012, odbyło się spotkanie uczestników wspólnoty AA skupionych wokół Intergrupy „DOLINA WARTY”.
Spotkanie składało się z trzech części:

1. Cześć grupowa – poświęcona grupom AA
2. Część służbowa – sprawozdania służebnych
3. Cześć mityngowa – tradycji i koncepcji


ZAPRASZAMY

Służebni Intergrupy „DOLINA WARTY” informują, że szczegółowe sprawozdanie z prac intergrupy można otrzymywać drogą e-mail po wcześniejszym zapisaniu się na listę u łącznika internetowego intergrupy (regionu).
25.08.2012

S P R A W O Z D A N I E ze spotkania Intergrupy „J E D N O Ś Ć” w Koninie.

Spotkanie odbyło się 25.08.2012 roku w Licheniu.

- Mandatariusze przedstawili swoje Grupy
- Służebni Intergrupy przedstawili swoje raporty

Następne spotkanie Intergrupy odbędzie się 22.09.2012 roku

Szczegółowe sprawozdanie z pracy Intergrupy „Jedność” Konin można otrzymać drogą elektroniczną po wcześniejszym zapisaniu się na listę u łącznika internetowego intergrupy.11.08.2012

S P R A W O Z D A N I E ze spotkania Intergrupy „WIELKOPOLSKA”

Spotkanie odbyło się 11.08.2012 roku w siedzibie PIK Regionu „Warta”.

Tematy :
1- Trudne sytuacje [obecność na mityngu osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków chemicznych].
2- Jak grupa może pomóc w trudnych sytuacjach życiowych swemu członkowi.
3- Sprawozdania służebnych Intergrupy Wielkopolskiej.

Następne spotkanie Inergrupy Wielkopolska odbędzie się w dnia 8 wrzesnia 2012.

Szczegółowe sprawozdanie z pracy Intergrupy Wielkopolska można otrzymać drogą elektroniczną po wcześniejszym zapisaniu się na listę u łącznika internetowego intergrupy.04.08.2012

WIEŚCI Z „DOLINY WARTY”

Informacja ze spotkania intergrupy AA „DOLINA WARTY”.

W pierwszą sobotę sierpnia 2012, odbyło się spotkanie uczestników wspólnoty AA skupionych wokół Intergrupy „DOLINA WARTY”.
Spotkanie upłynęło pod hasłem mające swoje źródło w Tradycji VII "Samowystarczalność i nie przyjmowanie dotacji z zewnątrz, to problemy z jakimi borykają się grupy AA w codziennym życiu".
Następne spotkanie Intergrupy „DOLINA WARTY” odbędzie się 1 września 2012 roku w siedzibie PIK „WARTA” w Poznaniu.

ZAPRASZAMY

Służebni Intergrupy „DOLINA WARTY” informują, że szczegółowe sprawozdanie z prac intergrupy można otrzymywać drogą e-mail po wcześniejszym zapisaniu się na listę u łącznika internetowego intergrupy (regionu).
21.07.2012

S P R A W O Z D A N I E ze spotkania Intergrupy „J E D N O Ś Ć” w Koninie.

Spotkanie odbyło się 21.07.2012 roku w Licheniu.

- Mandatariusze przedstawili swoje Grupy
- Służebni Intergrupy przedstawili swoje raporty

Następne spotkanie Intergrupy odbędzie się 25.08.2012 roku

Szczegółowe sprawozdanie z pracy Intergrupy „Jedność” Konin można otrzymać drogą elektroniczną po wcześniejszym zapisaniu się na listę u łącznika internetowego intergrupy.14.07.2012
Sprawozdanie ze spotkania Intergrupy "POŁUDNIOWA WIELKOPOLSKA", z dnia 14.07.2012
Służebni zdali relację z przebiegu służby od ostatniego spotkania intergrupy. Następne spotkanie Intergrupy odbędzie się 11 sierpnia 2012 r.
Intergrupa informuje, że szczegółowe sprawozdanie z prac intergrupy można otrzymywać drogą elektroniczną po wcześniejszym zapisaniu się na listę u łącznika internetowego intergrupy.
14.07.2012

S P R A W O Z D A N I E ze spotkania Intergrupy „WIELKOPOLSKA”

Spotkanie odbyło się 14.07.2012 roku w siedzibie PIK Regionu „Warta”.

Tematy :
1- Sposób obchodzenia rocznic.
2- Robienie zdjęć na mityngu.
3- Sprawozdania służebnych Intergrupy Wielkopolskiej.

Spotkanie przebiegło w trzech częściach

1 Część tematy do dyskusji.
2 Część dyskusyjna.
3 Część służbowa - sprawozdania służebnych.

Następne spotkanie Inergrupy Wielkopolska odbędzie się w dnia 11 sierpnia 2012.

Szczegółowe sprawozdanie z pracy Intergrupy Wielkopolska można otrzymać drogą elektroniczną po wcześniejszym zapisaniu się na listę u łącznika internetowego intergrupy.07.07.2012

WIEŚCI Z „DOLINY WARTY”

Informacja ze spotkania intergrupy AA „DOLINA WARTY”.

W pierwszą sobotę lipca 2012, odbyło się spotkanie uczestników wspólnoty AA skupionych wokół Intergrupy „DOLINA WARTY”.
Spotkanie upłynęło pod hasłem: Grupa AA jest najważniejsza.
Następne spotkanie Intergrupy „DOLINA WARTY” odbędzie się 4 sierpnia 2012 roku w siedzibie PIK „WARTA” w Poznaniu.

ZAPRASZAMY

Służebni Intergrupy „DOLINA WARTY” informują, że szczegółowe sprawozdanie z prac intergrupy można otrzymywać drogą e-mail po wcześniejszym zapisaniu się na listę u łącznika internetowego intergrupy (regionu).
30.06.2012

S P R A W O Z D A N I E ze spotkania Intergrupy „J E D N O Ś Ć” w Koninie.

Spotkanie odbyło się 30.06.2012 roku w Licheniu.

- Mandatariusze przedstawili swoje Grupy
- Służebni Intergrupy przedstawili swoje raporty

Następne spotkanie Intergrupy odbędzie się 21.07.2012 roku

Szczegółowe sprawozdanie z pracy Intergrupy Wielkopolska można otrzymać drogą elektroniczną po wcześniejszym zapisaniu się na listę u łącznika internetowego intergrupy.02.06.2012

WIEŚCI Z „DOLINY WARTY”

Informacja ze spotkania intergrupy AA „DOLINA WARTY”.

W pierwszą sobotę czerwca 2012, odbyło się spotkanie uczestników wspólnoty AA skupionych wokół Intergrupy „DOLINA WARTY”.
Spotkanie upłynęło pod hasłem VI Tradycji AA: „Grupa AA nigdy nie powinna popierać, finansować ani użyczać nazwy AA żadnym pokrewnym ośrodkom, ani jakimkolwiek przedsięwzięciom, ażeby problemy finansowe, majątkowe lub sprawy ambicjonalne nie odrywały nas od głównego celu”.
Następne spotkanie Intergrupy „DOLINA WARTY” odbędzie się w siedzibie PIK „WARTA” w Poznaniu.

ZAPRASZAMY

Służebni Intergrupy „DOLINA WARTY” informują, że szczegółowe sprawozdanie z prac intergrupy można otrzymywać drogą e-mail po wcześniejszym zapisaniu się na listę u łącznika internetowego intergrupy.
26.05.2012

S P R A W O Z D A N I E ze spotkania Intergrupy „J E D N O Ś Ć” w Koninie.

Spotkanie odbyło się 26.05.2012 roku w Słupcy.

- Mandatariusze przedstawili swoje Grupy
- Służebni Intergrupy przedstawili swoje raporty

Następne spotkanie Intergrupy odbędzie się 30.06.2012 roku

Szczegółowe sprawozdanie z pracy Intergrupy Wielkopolska można otrzymać drogą elektroniczną po wcześniejszym zapisaniu się na listę u łącznika internetowego intergrupy.12.05.2012

S P R A W O Z D A N I E ze spotkania Intergrupy „WIELKOPOLSKA”

Spotkanie odbyło się 12.05.2012 roku w siedzibie PIK Regionu „Warta”.
Tematy :
1- Karta Konferencji Regionu AA ,, Warta ''.
2- Dlaczego uczestniczący w spotkaniu wychodzą po pierwszej i drugiej częściach.
3- Czy Grupa AA jest w stanie odbyć normalny mityng , bez „ozdobników”?
4- Sprawozdania służebnych Intergrupy Wielkopolskiej

Spotkanie przebiegło w trzech częściach

1 Część tematy do dyskusji.
2 Część dyskusyjna.
3 Część służbowa - sprawozdania służebnych.

Komunikaty

Zapraszamy na kolejne warsztaty tym razem do Czarnkowa temat: INWENTURA. Termin.19 maja 2012 rok
Zapraszamy na IV Zlot Radości Regionu AA Warta termin: 2012 06 01 - 2012 06 03 Miejsce: Długie- 35 km od Gorzowa Wlkp. w kierunku Gdańska
Następne spotkanie Inergrupy Wielkopolska odbędzie się w dnia 9 czerwca 2012.

Szczegółowe sprawozdanie z pracy Intergrupy Wielkopolska można otrzymać drogą elektroniczną po wcześniejszym zapisaniu się na listę u łącznika internetowego intergrupy.05.05.2012

WIEŚCI Z „DOLINY WARTY”

Informacja ze spotkania intergrupy AA „DOLINA WARTY”.
W pierwszą sobotę maja 2012, odbyło się spotkanie uczestników wspólnoty AA skupionych wokół Intergrupy „DOLINA WARTY”
Odbył się warsztat Tradycji Piątej AA: „Każda grupa na jeden główny cel, nieść posłanie alkoholikowi który wciąż jeszcze cierpi” - temat - Jak Grupa AA niesie posłanie oraz jak może to robić jeszcze lepiej?
Następne spotkanie Intergrupy „DOLINA WARTY” odbędzie się w siedzibie PIK „WARTA” w Poznaniu.

ZAPRASZAMY

Służebni Intergrupy „DOLINA WARTY” informują, że szczegółowe sprawozdanie z prac intergrupy można otrzymywać drogą e-mail po wcześniejszym zapisaniu się na listę u łącznika internetowego intergrupy.
21.04.2012

S P R A W O Z D A N I E
z XXII Konferencji Regionu AA „WARTA”

Spotkanie odbyło się w dniu 21 kwietnia 2012 roku, w Jarocinie , gospodarzem naszych regionalnych obrad była Intergrupa Południowa Wielkopolska, w spotkaniu uczestniczyło 58 osób w tym 55 delegatów uprawnionych do głosowania.

P R Z E B I E G K O F E R E N C J I:

1. PRZYJĘCIE KARTY KONFERENCJI REGIONU AA „WARTA” ORAZ REGULAMINU PRACY SŁUŻB REGIONU AA „WARTA”
2. WARSZTATY: GRUPA FUNDAMENTEM TRZECH LEGATÓW ANONIMOWYCH ALKOHOLIKÓW
3. WYBÓR DO SŁUŻB REGIONU I DO SŁUŻBY KRAJOWEJ AA
4. SPRAWOZDANIA SŁUŻEBNYCH RADY REGIONU AA „WARTA”
5. INFORMACJA POWIERNIKÓW I DELEGATÓW DO SŁUŻBY KRAJOWEJ
6. INFORMACJE RZECZNIKÓW INTERGRUP AA NASZEGO REGIONU
7. PODZIĘKOWANIA ZA PEŁNIONĄ SŁUŻBĘ W REGIONIE I SK
8. WOLNE GŁOSY I WNIOSKI

Zapraszamy, wszystkich służebnych, na spotkanie Rady Regionu AA „WARTA”, które odbędzie się 15 września 2012 r. o godzinie 11.00 w siedzibie PIK Regionu AA „Warta” przy ul. J.H. Dąbrowskiego 28A w Poznaniu. Informujemy, że szczegółowe sprawozdanie z prac Rady Regionu można otrzymywać drogą e-mail po wcześniejszym zapisaniu się na listę u regionalnego łącznika internetowego.14.04.2012

S P R A W O Z D A N I E ze spotkania Intergrupy „WIELKOPOLSKA”

Spotkanie odbyło się 14.04.2012 roku w siedzibie PIK Regionu „Warta”.
Spotkanie przebiegło w trzech częściach:

1. Tematy do dyskusji :
a. Karta Konferencji Regionu AA ,, Warta ''
b.Grupa AA Fundamentem Trzech Legatów AA
c. Sprawozdania służebnych Intergrupy Wielkopolskiej

2. Część dyskusyjna.

3. Część służbowa sprawozdania służebnych.

Następne spotkanie Inergrupy Wielkopolska odbędzie się w dnia 12 maja 2012.

Zapraszamy na IV Zlot Radości Regionu AA Warta. Termin: 2012 06 01- 2012 06 03. Miejsce: Długie.

Szczegółowe sprawozdanie z pracy Intergrupy Wielkopolska można otrzymać drogą elektroniczną po wcześniejszym zapisaniu się na listę u łącznika internetowego intergrupy.17.03.2012

S P R A W O Z D A N I E
ze spotkania Rady Regionu AA „WARTA”

Spotkanie odbyło się 17 marca 2012 roku o godzinie 11.00 w siedzibie PIK Regionu AA „Warta” w Poznaniu.

1. Warsztat na temat: „Grupa fundamentem Trzech Legatów”
2. Sprawozdanie służebnych Służby Krajowej AA
3. Informacje  służebnych Rady Region "Warta"
4. Informacje Rzeczników Intergrup AA

Następne spotkanie na Konferencji Regionu AA „WARTA” odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2012 r. w JAROCINIE.

Rada Regionu AA „Warta” informuje, że szczegółowe sprawozdanie z prac Rady Regionu można otrzymywać drogą e-mail po wcześniejszym zapisaniu się na listę u regionalnego łącznika internetowego.
13.03.2012

WIEŚCI Z „DOLINY WARTY”

Informacja ze spotkania intergrupy AA „DOLINA WARTY”.
W pierwszą sobotę marca, odbyło się spotkanie uczestników wspólnoty AA skupionych wokół Intergrupy „DOLINA WARTY”
Następne spotkanie Intergrupy „DOLINA WARTY” odbędzie się w siedzibie PIK „WARTA” w Poznaniu.

ZAPRASZAMY

Służebni Intergrupy „DOLINA WARTY” informują, że szczegółowe sprawozdanie z prac intergrupy można otrzymywać drogą e-mail po wcześniejszym zapisaniu się na listę u łącznika internetowego intergrupy.
12.03.2012

S P R A W O Z D A N I E ze spotkania Intergrupy „WIELKOPOLSKA”

Spotkanie odbyło się 10.03.2012 roku w siedzibie PIK Regionu „Warta”.
Spotkanie przebiegło w trzech częściach
1 Część tematy do dyskusji.
2 Część dyskusyjna.
3 Część służbowa sprawozdania służebnych.

Następne spotkanie Inergrupy Wielkopolska odbędzie się w dnia 14 kwietnia 2012.

ZAPRASZAMY.

Szczegółowe sprawozdanie z pracy Intergrupy Wielkopolska można otrzymać drogą elektroniczną po wcześniejszym zapisaniu się na listę u łącznika internetowego intergrupy.11.02.2012

S P R A W O Z D A N I E ze spotkania Intergrupy „WIELKOPOLSKA”

Spotkanie odbyło się 11.02. 2012 roku w siedzibie PIK Regionu „Warta” przy ul. Dąbrowskiego 28 A w Poznaniu.
Spotkanie przebiegło w trzech częściach:
1 Część - tematy do dyskusji :
- Sytuacje na mityngach osób z innym uzależnieniem niż alkoholizmem .
- Gdy w naszej wspólnocie ktoś umiera , jak postępować.
- Aktualizacja Grup AA w internecie.
2 Część - dyskusyjna.
3 Część - służbowa - sprawozdania służebnych.

Następne spotkanie ,, Inergrupy Wielkopolska ''odbędzie się 10 marca 2012 r. w siedzibie PIK Regionu „Warta”.
ZAPRASZAMY
Informuję , że szczegółowe sprawozdanie z pracy Intergrupy Wielkopolska można otrzymać drogą elektroniczną po wcześniejszym zapisaniu się na listę , u łącznika internetowego intergrupy.04.02.2012
WIEŚCI Z „DOLINY WARTY”
Informacja ze spotkania intergrupy AA „DOLINA WARTY”.
W pierwszą sobotę lutego, odbyło się spotkanie uczestników wspólnoty AA skupionych wokół Intergrupy „DOLINA WARTY”
- do intergrupy przystępują kolejne Grupy AA
- odbył się krótki warsztat nt. „Drugiej Tradycji.
Następne spotkanie Intergrupy „DOLINA WARTY” odbędzie się w dniu 3 marca 2012 roku o godzinie 11.00 i będzie trwało do godziny 15.00 w siedzibie PIK „WARTA” przy ulicy J.H. Dąbrowskiego 28A w Poznaniu.
ZAPRASZAMY
Służebni Intergrupy „DOLINA WARTY” informują, że szczegółowe sprawozdanie z prac intergrupy można otrzymywać drogą elektroniczną po wcześniejszym zapisaniu się na listę u łącznika internetowego intergrupy.
28.01.2012
Sprawozdanie ze spotkania Intergrupy Jedność w Koninie, z dnia 28.01.2012
Służebni zdali relację z przebiegu służby od ostatniego spotkania intergrupy. Nr telefonu informacyjnego Intergrupy "Jedność'' Konin: całodobowy - 723 100 973. Następne spotkanie Intergrupy odbędzie się w dniu 18 lutego br.
Intergrupa informuje, że szczegółowe sprawozdanie z prac intergrupy można otrzymywać drogą elektroniczną po wcześniejszym zapisaniu się na listę u łącznika internetowego intergrupy.21.01.2012
Sprawozdanie ze spotkania Rady Regionu AA "WARTA", z dnia 21.01.2012
Służebni: Służby Krajowej AA, Rady Regionu "Warta" oraz Rzecznicy Intergrup zdali relację z przebiegu służby od ostatniego spotkania Rady Regionu. Następne spotkanie Rady Regionu odbędzie się w dniu 17 marca br.
Informujemy, że szczegółowe sprawozdanie z prac Rady Regionu "WARTA" można otrzymywać drogą elektroniczną po wcześniejszym zapisaniu się na listę u łącznika internetowego Regionu.
14.01.2012
Sprawozdanie ze spotkania Intergrupy "Zielonogórska", z dnia 14 stycznia 2012 r.
Służebni zdali relację z przebiegu służby od ostatniego spotkania intergrupy. Telefon Kontaktowy 666 555 064. Następne spotkanie Intergrupy odbędzie się 11 lutego 2012 r.
Intergrupa informuje, że szczegółowe sprawozdanie z prac intergrupy można otrzymywać drogą elektroniczną po wcześniejszym zapisaniu się na listę u łącznika internetowego intergrupy.
14.01.2012
Informacja ze spotkania Intergrupy Leszczyńskiej, z dnia 14 stycznia 2011
Służebni zdali relację z przebiegu służby od ostatniego spotkania intergrupy. Odbył się warsztat: "I Tradycja AA". Następne spotkanie Intergrupy odbędzie się 11 lutego 2012 r.
Intergrupa informuje, że szczegółowe sprawozdanie z prac intergrupy można otrzymywać drogą elektroniczną po wcześniejszym zapisaniu się na listę u łącznika internetowego intergrupy.
14.01.2012
Sprawozdanie ze spotkania Intergrupy "POŁUDNIOWA WIELKOPOLSKA", z dnia 14.01.201
Służebni zdali relację z przebiegu służby od ostatniego spotkania intergrupy. Następne spotkanie Intergrupy odbędzie się 11 lutego 2012 r.
Intergrupa informuje, że szczegółowe sprawozdanie z prac intergrupy można otrzymywać drogą elektroniczną po wcześniejszym zapisaniu się na listę u łącznika internetowego intergrupy.
14.01.2012
Sprawozdanie ze spotkania Intergrupy "WIELKOPOLSKA", z dnia 14.01.2012
Służebni zdali relację z przebiegu służby od ostatniego spotkania intergrupy. Odbyły się warsztaty: "Czy sponsoring w grupie AA jest potrzebny? Jak go zorganizować?". Telefon Zaufania 61 853 16 16 Następne spotkanie Intergrupy odbędzie się 11 lutego 2012 r.
Intergrupa informuje, że szczegółowe sprawozdanie z prac intergrupy można otrzymywać pocztą elektroniczną po wcześniejszym zapisaniu się na listę u łącznika internetowego intergrupy.
Poznań dnia 07 stycznia 2012 r.
WIEŚCI Z „DOLINY WARTY”
Informacja ze spotkania intergrupy AA „DOLINA WARTY”.
W pierwszą sobotę stycznia, w dniu 07.01.2012 r. o godzinie 11:00 dobyło się spotkanie uczestników wspólnoty AA skupionych wokół Intergrupy „DOLINA WARTY”.
Następne spotkanie Intergrupy „DOLINA WARTY” odbędzie się w dniu 04 lutego 2012 roku o godzinie 11:00 i będzie trwało do godziny 15:00 w siedzibie PIK „WARTA” przy ulicy J.H. Dąbrowskiego 28A w Poznaniu.
ZAPRASZAMY

Służebni Intergrupy „DOLINA WARTY” informują, że szczegółowe sprawozdanie z prac intergrupy można otrzymywać drogą e-mail po wcześniejszym zapisaniu się na listę u łącznika internetowego intergrupy.
11.12.2011
Sprawozdanie ze spotkania Intergrupy "WIELKOPOLSKA", z dnia 11.12.2011
Służebni zdali relację z przebiegu służby od ostatniego spotkania intergrupy. Odbyły się warsztaty: "Służba Prowadzącego Mityng AA". Następne spotkanie IW odbędzie się 14 stycznia 2012 r.
Intergrupa informuje, że szczegółowe sprawozdanie z prac intergrupy można otrzymywać drogą e-mail po wcześniejszym zapisaniu się na listę u łącznika internetowego intergrupy.
10.12.2011
Sprawozdanie ze spotkania Intergrupy "POŁUDNIOWA WIELKOPOLSKA", z dnia 10.12.2011
Służebni zdali relację z przebiegu służby od ostatniego spotkania intergrupy. Odbył się krótki warsztat Tadycji V i VII AA. Następne spotkanie IW odbędzie się 14 stycznia 2012 r.
Intergrupa informuje, że szczegółowe sprawozdanie z prac intergrupy można otrzymywać drogą e-mail po wcześniejszym zapisaniu się na listę u łącznika internetowego intergrupy.
10.12.2011
Sprawozdanie ze spotkania Intergrupy "Zielonogórska", z dnia 10 grudnia 2011 r.
Służebni zdali relację z przebiegu służby od ostatniego spotkania intergrupy. Odbył się krótki warsztat dotyczący obsługi Telefonu Kontaktowego 666 555 064. Następne spotkanie IZ odbędzie się 14 stycznia 2012 r.
Intergrupa informuje, że szczegółowe sprawozdanie z prac intergrupy można otrzymywać drogą e-mail po wcześniejszym zapisaniu się na listę u łącznika internetowego intergrupy.
10.12.2011
Informacja ze spotkania Intergrupy Leszczyńskiej, z dnia 10 grudnia 2011 r.
Służebni zdali relację z przebiegu służby od ostatniego spotkania intergrupy. Odbyły się warsztaty: "XII Tradycja AA" Następne spotkanie IL odbędzie się 14 stycznia 2012 r.
Intergrupa informuje, że szczegółowe sprawozdanie z prac intergrupy można otrzymywać drogą e-mail po wcześniejszym zapisaniu się na listę u łącznika internetowego intergrupy.
03.12.2011
Informacja ze spotkania Intergrupy AA „DOLINA WARTY”, z dnia 3 grudnia 2011 r.
W częśći mityngowej: "XII Tradycja AA" Powołaliśmy zespoły służebnych. Następne spotkanie Intergrupy „DOLINA WARTY” odbędzie się 7 stycznia 2012 roku
Intergrupa informuje, że szczegółowe sprawozdanie z prac intergrupy można otrzymywać drogą e-mail po wcześniejszym zapisaniu się na listę u łącznika internetowego intergrupy.
28.11.2011
Sprawozdanie ze spotkania Intergrupy Jedność w Koninie, z dnia 26.11.2011
Służebni zdali relację z przebiegu służby od ostatniego spotkania intergrupy. Odbyły się wybory do służb Intergrupy. Nr telefonu informacyjnego AA Intergrupy "Jedność'' Konin: całodobowy - 723 100 973. Następne spotkanie intergrupy odbędzie się w dniu 17 grudnia br.
Intergrupa informuje, że szczegółowe sprawozdanie z prac intergrupy można otrzymywać drogą e-mail po wcześniejszym zapisaniu się na listę u łącznika internetowego intergrupy.
19.11.2011
S P R A W O Z D A N I E ze spotkania Rady Regionu AA „WARTA”, które odbyło się 19 listopada 2011 roku o godzinie 11:00 w siedzibie PIK Regionu AA „Warta” przy ul. Dąbrowskiego 28A w Poznaniu. Na spotkaniu obecnych było 28 osób, w tym 26 służebnych Regionu. Służby zdały sprawozdanie. Przedstawiciele poszczególnych Intergrup przekazali informacje o problemach i sprawach jakimi Intergrupy się zajmują w zakresie niesienia posłania. Następne spotkanie Rady Regionu AA „WARTA” odbędzie się 21 stycznia 2012 r. o godzinie 11:00 w siedzibie PIK Regionu AA „Warta” przy ul. J.H. Dąbrowskiego 28A w Poznaniu. Region informuje, że szczegółowe sprawozdanie z prac służb Regionu Warta można otrzymywać drogą e-mail po wcześniejszym zapisaniu się na listę u łącznika internetowego Regionu "Warta".


21.11.2011
Sprawozdanie ze spotkania Intergrupy Południowa Wielkopolska w dniu 12.11.2011
W spotkaniu uczestniczyło 30 osób. Służebni zdali relację z przebiegu służby od ostatniego spotkania intergrupy. Mandatariusze Grup podzielili się doświadczeniem w niesieniu przez grupy Posłania AA. Intergrupa za pośrednictwem służb przekazała ulotki informacyjne do następujących ośrodków:
Areszt Śledczy w Ostrowie Wlkp.,
Zakład Karny w Kaliszu,
Oddział Zewnętrzny Zakładu Karnego w Kaliszu – Szczypiornie,
Szpital – oddział psychiatryczny ogólny w Ostrowie Wlkp.
Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej w Sokołówce
Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej. Oddział Leczenia Uzależnień w Murowańcu
Następne spotkanie intergrupy odbędzie się w dniu 10 grudnia br.
Intergrupa informuje, że szczegółowe sprawozdanie z prac intergrupy można otrzymywać drogą e-mail po wcześniejszym zapisaniu się na listę u łącznika internetowego intergrupy.
21.06.2011
SP R A W O Z D A N I E ze spotkania Intergrupy „WIELKOPOLSKA” AA. Spotkanie odbyło się dnia 11 czerwca 2011 roku o godzinie 13.00 w siedzibie PIK Regionu „Warta” przy ul. Dąbrowskiego 28 w Poznaniu. W spotkaniu udział wzięło 39 służebnych (przedstawicieli) z grup AA. Przebieg spotkania:

I. Część - Warsztaty- Koncepcji VIII:

Prowadzący warsztaty – Andrzej z grupy Eleusis - wprowadzając w temat warsztatów przypomniał najważniejsze tezy dotychczas omawianych koncepcji:

Władza i odpowiedzialność we Wspólnocie należy do wszystkich grup AA.

Przedstawiciele (służebni) tworzą Konferencje i Służby.

Przedstawicielom (służebnym) przyznaje się prawo do decyzji.

Każdemu zapewnia prawo do uczestnictwa.

Prawo do apelacji oraz dbanie o mniejszość i odmienne zdanie.

Powiernicy na bieżąco odpowiadają i monitorują działania Wspólnoty.

Określa wzajemne zasady współdziałania pomiędzy Powiernikami a Konferencją SK.

II. Część: - Warsztaty- Koncepcji VIII:(dalszy ciąg)Nasze „warsztatowe spotkania” stały się doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, dzielenia się sukcesami i trudnościami z jakimi spotykają się grupy AA. Jesteśmy prawie zgodni, że to służebni w bardzo dużej mierze są odpowiedzialni w jaki sposób funkcjonują, niosąc posłanie Nasze grupy AA. Sprawami jakie przedstawili mandatariusze, na którymi warto zastanowić się na Naszych spotkaniach to kwestie między innymi: sponsoring pomiędzy grupami zwłaszcza dla tych z mniejszych miejscowości, dostateczna informacja o zawieszonych mityngach w czasie dni wolnych i świąt, aby sytuacje kiedy potrzebujący pomocy zastaje zamknięte drzwi, nie zdarzały się. Dobrym pomysłem wydaje się zgłaszanie takiego faktu do dyżurnego Telefonu Zaufania oraz umieszczenie informacji w spisach grup.

III. Część: - Sprawozdania służb Intergrupy Wielkopolskiej:

Łącznik ds. Internetu – Tomek „Wigwam”: Poinformował o funkcjonowaniu strony internetowej oraz zasadach korzystania z zasobów strony, gdzie dostępne są aktualne wiadomości z IW - http://intergrupa-wielkopolska-aa.eu/

Łącznik Telefonu Zaufania AA 61 853 16 16 – Marian „Powrót” : W związku z objęciem służby regionalnego koordynatora PIK-u przez dotychczasowego łącznika TZ Zbyszka z Grupy „Do Przodu” na jego następcę, wybrany został, przez służebnych TZ Marian, grupa „Powrót” z Obornik Wielkopolskich. W służbie TZ zaangażowanych jest 72 osób, niemniej apelujemy o zgłaszanie się chętnych do podjęcia służby. Przy tej okazji koordynator PIK-u zachęcał wszystkich chętnych do podejmowania służby dyżurnego PIK, dyżury odbywają się codziennie w godzinach od 17.00 do 21.00.

Łącznik ds. Informacji Zewnętrznej i Wewnętrznej : Kontynuowane są mityngi spikerskie w ZLU w Charcicach. Zaprasza chętnych do służby spikera. Wyjazdy (z Poznania) w pierwszą sobotę miesiąca około godziny 09.30, powrót około 16.00. ( na miejscu można skorzystać z darmowego obiadu). Trwają prace nad zorganizowanie spotkania informacyjnego z pracownikami w wolontariuszami „Caritas”.

Służba finansowa, Skarbnik - Aleksandra "Kobiety": Kolporter literatury – Roman – „Genesis” Literatura dostępna jest w pełnym zakresie. W siedzibie PIK-u podczas spotkań Intergrupy i Regionu oraz w stowarzyszeniu „Dom Trzeźwości” w godzinach otwarcia klubu.

Sekretarz IW, Romek -„Sobótka/Spiker”: Wszelkie materiały dla grup (sprawozdania, spisy grup, „skrytka” itp.) przekazywane są listownie i drogą elektroniczną.

Rzecznik IW Marian -"Wschód Słońca/Balast": Poinformował o przebiegu Regionalnej Konwencji która wyłoniła ze swojego grona służebnych Regionu i Służby Krajowej na kolejną kadencję. Z intergrupy Wielkopolskiej służebnymi zostali wybrani:

- Andrzej z grupy STER na zastępcę rzecznika regionu;

- Romek z grupy SOBÓTKA na sekretarza regionu;

- Aleksandra z grupy KOBIETY na skarbnika regionu;

- Roman z grupy GENESIS na kolportera regionu;

- Zbyszek z grupy DO PRZODU na koordynatora PIK;

- Roman na kandydata Regionu na powiernika klasy A, niealkoholika.

Ponadto przedstawił planowany termin – 24 wrzesień br. jednodniowych warsztatów IW których gospodarzem będą grupy z Wrześni.Na tym spotkanie IW zostało zakończone. Następne spotkanie Intergrupa "Wielkopolska" odbędzie się

dnia 09 lipca 2011 r. o godz. 1300 i będzie trwało do godziny 1600 w siedzibie PIK Regionu „Warta” przy ul. Dąbrowskiego 28 w Poznaniu – lokal w podwórzu. Sprawozdanie sporządził: Romek - Sekretarz IW

Sprawozdanie ze spotkania Intergrupy „ZIELONOGÓRSKA”Dnia 11.06.2011 o godz.1500 w siedzibie Intergrupy Zielonogórskiej ul. Drzewna 13 /wejście od ul. Sowińskiego/, odbyło się spotkanie mandatariuszy i służebnych Intergrupy. Na spotkaniu obecnych było 28 osób reprezentujące 15 grup, w tym wszyscy służebni Intergrupy Zielonogórskiej. Rzecznik zaproponował program spotkania: - sprawozdanie mandatariuszy grup i służebnych Intergrupy, - podsumowanie Zlotu Radości, - podsumowanie zlotu radości 27-29 maja w Długiem, - akcja plakatowania - podsumowanie uwagi na przyszłość, - wolne wnioski, - termin następnego spotkania Intergrupy, - zakończenie spotkania. Powyższy program spotkania został zaakceptowany przez wszystkich uczestników jednogłośnie. Następnie zabierali głos mandatariusze i służebni Intergrupy. W wypowiedziach kładziono nacisk przede wszystkim na macierzyste grupy, mówiono o ich problemach i radościach. W kolejnym punkcie spotkania rzecznik podsumowując Zlot Radości stwierdził że, nie było by możliwe zrealizowanie tego zlotu bez waszej pomocy zarówno finansowej jak i tej osobistej. Poprosił wszystkich zebranych żeby podziękować wszystkim na swoich macierzystych grupach za pomoc, obecność i zaangażowanie na zlocie. Poinformował że, podjęto decyzję aby ten zlot organizować corocznie w każdy ostatni weekend maja. W dalszej części podsumowano akcję tzw. „plakatowania” która przebiegała pod hasłem –„anonimowi ale już nie niewidzialni”. Rozwieszono ponad 70 plakatów w różnych miejscach Zielonej Góry. Radio Zachód też wspomina dość często o różnych porach dnia o wspólnocie AA.Trwają rozmowy z MZK aby nasz plakat „jeździł” w autobusach wraz z naszym numerem telefonu kontaktowego. Przypomniał, że wiele grup AA z naszej Intergrupy nabyło plakaty i same rozwieszały w miejscach zamieszkania swoich uczestników. Tomasz przypomniał o symbolicznym przecięciu wstęgi w PIK-u w Poznaniu w dniu 08.06.11. Punkt już działa. Stwierdził, że PIK jest samodzielny, samofinansujący się, mocno umocowany w strukturach AA, strukturach służby krajowej, działający zgodnie z naszymi tradycjami. Następnie poprosił zebranych o uczestniczenie w Zlocie Radości w Szczecinie w dniach 1-3 lipca. Następne spotkanie Intergrupy odbędzie się 09.07.2011r o godz. 15.00 ul Drzewna 13 /wejście od ul. Sowińskiego/ w Zielonej Górze. Kontakt z biuletynem „Droga” redakcja-droga@o2.pl Sprawozdanie sporządził: Jurek-sekretarz Intergrupy

Raport ze spotkania Intergrupy „Jednosc’’ w Koninie. Lichen Stary, dn. 28.05.2011r. Rzecznik Intergrupy - Paweł otworzył spotkanie i przywitał wszystkich obecnych. Wiesiek z Gr. AA ,,Nadzieja’’ przedstawił raport z funkcjonowania telefonu informacyjnego, na miesiac czerwiec telefon informacyjny przejał Zbyszek z Gr. AA „Przemienienie” z Konina.

Nastepnym punktem spotkania było przedstawienie przez mandatariuszy swoich grup: Gr. AA „Wiara” Konin – nowym mandatariuszem od miesiaca maja 2011r. został Włodeczek AA. Gr. AA „Pociejewo” od miesiaca czerwca 2011r. zmienia sale spotkan, spotyka sie w nowej (dobudowanej) czesci przychodni na I pietrze. Słuebni Intergrupy przedstawili swoje raporty. Nastepnym punktem spotkania były wolne wnioski.

Rocznice:

10.06.2011r. godz. 18:30 - 1 rocznica Donaty, Agnieszki, Piotra, Bogumiła Gr. AA

Nowa Szansa” - Oddział Leczenia Uzalenien Konin ul. Wyszynskiego 1 (mityng otwarty).

26.06.2011r. godz. 14:00 - 11 rocznica Gr. AA. „Pałacowa” i 2 rocznica Pawła Grodziec

(mityng otwarty).

Informacje:

18.06.2011r. godz. 10:00 - Warsztaty Tradycji - Koło ul. Blizna 40.

25.06.2011r. godz. 15:00 - Spotkanie organizacyjne - Lichenskich Spotkan – LCPR i OU.

17.09.2011r. - Spotkania Rady Regionu „Warta” Poznan ul. Dabrowskiego 28. (w siedzibie PIK-u).

Nastepne spotkanie Intergrupy - 25.06.2011r. godz. 17.00 - Lichen Stary - LCPR i OU.

Numer telefonu informacyjnego AA Intergrupy „Jednosc'': 723 100 973

Adres skrzynki e-mail Intergrupy <jednosc010@aa.org.pl>

Prosimy o zwracanie uwagi słuebnym o udział w spotkaniach Intergrupy. Poegnalismy sie modlitwa o Pogode Ducha.

Trzezwienie polega miedzy innymi na zaufaniu do słub które wybrałem, a nie na niedowierzaniu im. W imieniu Intergrupy „Jednosc” z yczeniami sukcesów na drodze Ku Trzezwosci. Leszek – Sekretarz Intergrupy
Sprawozdanie z XXI Konwencji Wyborczej Regionu AA "WARTA" 21.05.2011r. - Śrem. Po przyjęciu programu spotkania wraz z uzupełnieniami, przystąpiono do obrad. W spotkaniu udział wzięło 67 uczestników reprezentuj±cych wszystkie Intergrupy naszego regionu, w tym 58 delegatów uprawnionych do głosowania. Wybrano komisję liczenia głosów z Przewodniczącym Kazimierzem z Inter. Południowa Wlkp. W pierwszej części XXI Konwencji Regionu, po wyłonieniu rekomendowanych kandydatów do poszczególnych służb i ich przedstawieniu się przystąpiono do głosowań, oddzielnie do każdej służby. Do każdej służby zgłoszono jedną kandydaturę. Wymaganą większością głosów wybrano, i swe służby objęli :

# Rzecznik Rady Regionu AA "Warta" - Marlena, Int. Południowa Wielkopolska,

# z-ca Rzecznika - Andrzej, Int. Wielkopolska,

# Sekretarz - Roman, Int. Wielkopolska,

# Skarbnik - Aleksandra, Int. Wielkopolska,

# Kolporter Literatury - Roman, Int. Wielkopolska,

# Koordynator ds. PIK - Zbigniew, Int. Wielkopolska,

Po przerwie prowadzenie Konwencji objęła Rzecznik, Marlena. Nowo wybrana Rzecznik Marlena, w imieniu Przyjaciół z Regionu, wręczając pamiątkowe dyplomy, podziękowała ustępującym służebnym Regionu, życząc Pogody Ducha na drodze trzeźwości. Uprawnionych do oddania głosu było 53 uczestników spotkania. Wymaganą większością głosów wybrano, i swe służby objęli :

# Koordynator ds. kontaktów z Inspektoratami Służby Więziennej - Krzysztof, Int. Zielonogórska,

# Rekomendacja na kandydata, Powiernika Klasy A, niealkoholika - Roman, Int. Wielkopolska,

# z-ca Powiernika S.K. - Waldemar, Int. Gorzowska,

# delegat Komisji Literatury S.K. - Kazimierz, Int. "Jedność" Konin,

# delegat Komisji Informacji Publicznej S.K. - Rostek, Int. Zielonogórska,

# cień delegata Komisji Informacji Publicznej S.K. - Mirek, Int. Zielonogórska,

# cień delegata Komisji Literatury S.K. - Ryszard, Int. "Jedność" Konin,

XXI Konwencja Wyborcza Regionu AA "Warta" z braku kandydatów, wymagan większością głosów upoważniła Radę Regionu do wyboru rekomendowanych kandydatów do służb; Regionalnego łącznika ds. Internetu i cienia delegata do Komisji Finansowej S.K. W przerwach głosowań, sprawozdania z pełnienia swych służb złożyli służebni i delegaci: Tomasz [Int. Zielonogórska.] - Komisja Organizacyjna S.K., Wiesław [Int. Wielkopolska] – Komisja Finansowa S.K., Kazimierz [Int. "Jedność" Konin] - Komisja Literatury S.K., Waldemar [Int. Gorzowska] - Komisja Informacji Publicznej S.K., Tadeusz [Int. Wielkopolska] - Powiernik S.K., Maria Matuszewska - Powiernik Klasy A, Niealkoholik, Marian [Int. Wielkopolska] - Kolporter Regionu i Rzecznik Int. Wielkopolska, Ignacy [Int. Południowa Wlkp.] - Sekretarza Rady Regionu. Odczytano sprawozdanie Krystyny [Int. Zielonogórska] - Regionalny łącznik ds. Internetu, i dalej sprawozdania złożyli: Kazimierz [Int. Leszczyńska] - Rzecznik Rady Regionu "Warta", Antoni [Int. Gorzowska] - 3 Zlot Radości Regionu "Warta", 25 - lecie AA na Ziemi Lubuskiej i 15 – lecie biuletynu "Warta" m. Długie, Gm. Strzelce Krajeńskie w dniach: 27 - 29 maja 2011r. Współorganizatorami są; Intergrupa Gorzowska i Zielonogórska, Ryszard [Int. Gorzowska] -Rzecznik Intergrupy, Paweł [Int. "Jedność" Konin] – Rzecznik Intergrupy, Marek [Int. Południowa Wlkp.] - Rzecznik Intergrupy, Kazimierz [Int. Leszczyńska] - w imieniu Rzecznika Intergrupy, Grzegorz [Int. Zielonogórska] - Rzecznik Intergrupy, Franek [Int. Wielkopolska] - Redaktor Naczelny biuletynu Warta, W kolejnych głosowaniach; wymaganą większością głosów przyjęto i wprowadza się do zapisów Karty Regionu AA "Warta":

# głos sumienia Wspólnoty AA w Regionie "Warta" przyjmuje nazwę "Konferencja" zamiastdo dnia dzisiejszego, nazwy "Konwencja",

# datki do kapelusza zbierane w trakcie spotkań Rady Regionu i Konferencji Regionu AA "Warta" oraz nadwyżki ze Zlotów Radości Regionu AA "Warta" przeznaczane będą na działalność Punktu Informacyjno - Kontaktowego; siedziby Regionu AA "Warta" w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego 28. W części spotkania "wolne głosy z czym przychodzisz?" omawiano między innymi tematy; - propozycji dwudniowej Konferencji Regionu AA "Warta", do rozpatrzenia przez sumienia Intergrup; - "Tygodniu eksplozji" informacji o AA w Polsce w dniach 08 - 15 czerwca każdego roku w terminie rocznic powstania AA - 10 czerwca 1935 r; - dotarciu służebnych Intergrup i Regionu do uczestników Grup AA nie zaangażowanych w strukturach służb AA, i nie biorących udziału w spotkaniach służb; - wsparciu działania Punktu Informacyjno - Kontaktowego AA Regionu "Warta" w Poznaniu poprzez deklaracje Grup AA w systematycznych datkach; - literatury i materiałów AA; w opracowaniu końcowym: 12 Koncepcji dla służb AA w Polsce, książka "Język Serca" i nagranie Programu Wspólnoty AA 12/12 w wersji mp3. Podstawa Trzeźwienia to Grupa AA. Podstawa służby poza Grupą to Intergrupa. Region i Służba Krajowa służą pomocą Grupom i Intergrupom w niesieniu posłania AA. XXII Konferencję Regionu AA "Warta" organizuje Intergrupa Południowa Wielkopolska. Spotkanie Rady Regionu "Warta" 17 września 2011r. w siedzibie Regionu - PIK ul. Dąbrowskiego 28 w Poznaniu. Z życzeniami Pogody Ducha Zbigniew AA

Raport Zespołu d/s powstania Punktu Informacyjno - Kontaktowego AA Regionu Warta w Poznaniu ul. Dąbrowskiego 28. W imieniu Zespołu dziękuję bardzo za dotychczasowe datki i wsparcie materiałowe; dzięki naszemu wspólnemu wysiłkowi za chwilę wprowadzimy się do NASZEGO lokalu! Piotr z Grupy 'Do Przodu' zakończył przygotowania do malowania scian, okien i krat, Rafał z Grupy 'Przyjaciele Billa W.' zakończył układanie paneli, Leszek z Grupy 'Górczyn' po płytkach na scianach, kończy układanie płytek posadzkowych, Pomieszczenie biuletynu 'Warta' Franek wyremontuje z grupą Przyjaciół. Rafał z Grupy 'Ster' darował nam biurko, szafy i regały. Zapraszamy chętnych do malowania, drzwi, okien i krat - farby i pędzle dostępne będa od srody [18 maja] kontakt: 602 555 016, Zbychu. Informacje o datkach na działalnosć PIK w załaczniku. Wpłaty można również dokonać poprzez skarbników: Grup, Intergrup i Regionu. Z życzeniami Pogody Ducha, Zbigniew AA.
Informacja ze spotkania Intergrupy Leszczyńskiej w dniu 14 maja 2011 r. Udział wzięło 7 przedstawicieli z 5 Grup AA identyfikujących się z Intergrupą Leszczyńską. Relacje Służebnych spoza Intergrupy: Kazimierz - Rzecznik Regionu Warta poinformował o swoim udziale w spotkaniu z okazji XXV lecia AA na Ziemi Koninskiej, które przebiegało pod hasłem "Krętymi drogami do celu". Przedstawił stan zaawansowania prac przy tworzeniu Punktu Informacyjno - Kontaktowego AA rejonu "Warta" w Poznaniu Ul Dąbrowskiego 28 oraz o tworzeniu harmonogramu pracy PIK i przypomniał, że Intergrupa Leszczyńska wybrała III sobotę miesiąca w którą Służebni Intergrupy będą pełnili dyżury w Punkcie. Przypomniał, żeby datki z Grup na działalność PIK przesyłać  na Konto Fundacja Biuro Służby Krajowej AA w Polsce ul Chmielna 20 00-920 Warszawa Nr konta 92 1500 1777 1217 7009 9008 0000 tytułem Darowizna na PIK Region Warta. Relacje Slużebnych Intergrupy: Jurek – Kolporter Literatury - Literatura dostępna w pełnym zakresie z wyjątkiem "Przekaż dalej" w twardej okładce. Z zadowoleniem poinformował o wczesnym dostarczaniu przez Kolportera Regionu Biuletynu "Warta". Relacje z Grup: Leszek – "Nadzieja" Rawicz Grupa liczna, niestety nie ma zbyt wielu "chętnych" do służby , co uwidoczniło się podczas przeprowadzania między innymi akcji ulotkowej w szpitalu, ośrodku zdrowia, opiece społecznej i innych instytucjach. Powrócono do przeprowadzania warsztatów tradycji podczas Mityngów i to spotkało się ponownie z dużym zainteresowaniem. Ewa -"Jutrzenka" Kościan  Na Grupie jest stabilizacja, nie ma tymczasowo Rzecznika, ale jest Kolporter Literatury. Członkowie Grupy biorą udział w spotkaniach na detoksie oraz w OLU w Czarnkowie. Mirek "Desiderata" Góra - atmosfera bardzo dobra, frekwencja średnia, nie ma nowych ale w Spotkaniach biorą udział przedstawiciele z innych Grup. Kazimierz "Przystań" Leszno - Mityngi regularne, atmosfera i frekwencja dobre. Mityngi w areszcie śledczym na Grupie "Iskierka Nadziei" odbywają się regularnie, frekwencja się poprawiła. Romek "Przebudzenie" Osieczna Mityngi odbywają się regularnie niestety w bardzo małej obsadzie. Przedstawiciel Grupy pełni służbę w każdy poniedziałek tak, że każdy może przyjść i nie zastanie drzwi zamkniętych. Grupa zastanawia się jak wyjść na " zewnątrz" w okresie letnim by dać możliwość brania udziału w spotkaniach wczasowiczom. Po przerwie uczestnicy spotkania dzielili się doświadczeniem na temat V Tradycji AA, które poprowadził Mirek z Grupy "Desiderata" w Górze. Warsztaty VI Tradycji przygotuje Grupa "Jutrzenka" Kościan. W spotkaniu zakończonym wspólnym odmówieniem Modlitwy o Pogodę Ducha udział wzięli: Jurek, Mirek "Desiderata" Góra, Ewa "Jutrzenka" Kościan, Leszek  "Nadzieja" Rawicz, Romek "Przebudzenie" Osieczna, Kazimierz "Przystań" Leszno. Następne spotkanie Intergrupy Leszczyńskiej w dniu 11 czerwca 2011 r. o godzinie 15.00 w Lesznie ul Mickiwicza 2 /Poradnia Rodzinna I piętro/ Informację sporządził Kazimierz

Sprawozdanie ze spotkania służebnych Intergrupy AA "Południowa Wielkopolska", które odbyło się 15.05.2011 r. w Sycowie, w siedzibie grupy AA "Jedynka".
Kalendarium;
zmiany w służbach;
rocznice (grup i indywidualne);
problemy w grupach AA;
XXI Konwencja Regionu "WARTA" - Śrem 21.05.2011;

V warsztaty tradycji i koncepcji w Mojej Woli;
warsztat tradycji V;
Sprawozdanie ze służb: Florek, z-ca rzecznika - wszystko jest w porządku, przykro mi, że nie mogłem uczestniczyć w warsztatach tradycji w
Mojej Woli - "siła wyższa". Marek, sekretarz - bardzo przepraszam, że nie mogłem być na ostatnim spotkaniu, serdecznie dziękuję Pawłowi za zastępstwo. Ostatnie sprawozdanie wyszło z opóźnieniem, powodem tego były problemy techniczne związane z wydrukiem. Zdarzają się błędy redakcyjne, za które przeprasza. Heniu, łącznik ds. O.L.U. W Murowańcu - mitingi odbywają się regularnie i zgodnie z zasadami AA. Wybieram się w przyszłym miesiącu. Marian, łącznik ds. Zakładów Karnych w Kaliszu - Ostatnio byłem wspólnie z Krzysztofem, atmosfera wspaniała, głos zabierali wszyscy. Rok temu, kiedy objąłem służbę łącznika ds. zakładów karnych, obiecałem na mitingu w ZK Szczypiornie skazanym, że dopóki ostatni znich nie wyjdzie na wolność, tak długo będę pełnił służbę. Na dzień dzisiejszy wyszedł ostatni, więc czuję się zwolniony z pełnienia tej służby - niesienia posłania w ZK Szczypiorno. Pragnę poinformować, że 6 maja odbyła się 2 rocznica grupy AA "Nowe Życie" w ZK Szczypiorno. Krzysztof, który systematycznie uczęszcza na mitingi do ZK w Kaliszu przekazuje, że wszystko jest w porządku. Norbert, łącznik ds. Aresztu Śledczego w Ostrowie Wlkp. - nieobecny. Janusz, kolporter - Wszystko w porządku, brak problemów, posiadam całą literaturę. Przekazał informacje o zmianie cen na literaturę. Paweł, łącznik ds. Internetu nieobecny - w zastępstwie Marek- na bieżąco obsługuje skrzynkę mailową oraz naszą stronę www.intergrupapw.bo.pl Lotka (w zastępstwie), kronikarz - na bieżąco prowadzi kronikę. Prosi o informacje o uroczystościach AA, które mogą być umieszczone w kronice wraz z krótką informacją na temat uroczystości. Kazimierz, skarbnik - bardzo dziękuje wszystkim wpłacającym grupom AA, wpłaciły 22 grupy na kwotę 1131- szczegóły w raporcie nr 8 - załącznik do raportu. Marlena, z-ca rzecznika regionu "Warta" - 21 maja odbędzie się XXI Konwencja Regionu "Warta", na które będziemy wybierać 13 służb. Napisałam sprawozdanie do miesięcznika "Warta" z naszych IV warsztatów tradycji. Ignac, sekretarz regionu "Warta"- 20.05.2011 rusza PIK Punkt Informacyjno - kontaktowy w naszym regionie w Poznaniu, przy ulicy Dąbrowskiego 28
Kalendarium: Zakład Karny w Kaliszu - grupa AA "Sylwek" zaprasza na swoje mitingi w środy o godzinie 15:00. Zakład Karny w Szczypiornie - grupa AA "Nowe Życie" zaprasza na swoje mitingi w piątek o godzinie 15:00 Zachęcamy członków Wspólnoty AA do większego zaangażowania w niesienie posłania, zgodnie z V Tradycją AA, na mitingach AA grupy "Sylwek" przy ZK w Kaliszu oraz "Nowe Życie" przy ZK w Szczypiornie. Chętni do uczestnictwa w mitingach grupy AA "Sylwek" i "Nowe Życie" w ZK proszeni są o zgłaszanie się telefonicznie do Zarządu ZK w celu otrzymania przepustki wejściowej na mitingi, podając swoje dane (imię, nazwisko, imię ojca, numer dowodu osobistego). Swój udział należy zgłaszać do poniedziałku poprzedzającego miting, na którym chce się uczestniczyć, w godzinach od 08:00 do 15:00. Areszt Śledczy w Ostrowie Wlkp. - grupa AA "Nadzieja" mitingi odbywają się w pierwszy czwartek miesiąca, godzina 16.00 - 17.00, wszystkie mitingi zamknięte, tylko dla osób osadzonych.
O.L.U. w Murowańcu - grupa AA "Sokół" ma swoje mitingi w każdą sobotę o godzinie 16:00.
21.05.2011 r. - grupa AA "Don" Kamień
28.05.2011 .r. - grupa AA "Rogatka " Kalisz
04.06.2011 r. - brak obsady
11.05.2011 r. - grupa AA "Arka" Ostrów Wlkp.
Każda grupa i członek wspólnoty AA ma prawo uczestniczyć w mitingach grupy "Sokół" przy Ośrodku Leczenia Uzależnień w Murowańcu bez zgłoszeń. Zapraszamy do niesienia posłania. Jeżeli ktoś ma chęć prowadzenia mitingu na grupie Sokół, zgłasza się do sołtysa grupy terapeutycznej w celu ustalenia szczegółów. Grupa AA "Feniks" i "Semafor" Kępno uczestniczą w mitingach grupy "Pierwszego Kroku" w Woskowicach, dziękujemy za zaangażowanie i niesienie posłania przez te grupy. Grupa AA "Rogatka" uczestniczy w mitingach grupy "Nowe Życie" w ZK Szczypiorno i "OLZA" w Sokołówce, dziękujemy za zaangażowanie i niesienie posłania.
Następne spotkanie Intergrupy "Południowa Wielkopolska" odbędzie się 11 czerwca 2011 roku w Pleszewie na zaproszenie grupy AA "Razem", która będzie obchodzić 12 rocznicę swojego powstania, o godzinie 16: 00, przy ul. Bolesława Krzywoustego 3 Zachęcamy do udziału wszystkich mandatariuszy i przedstawicieli grup AA. Uczestnictwo wszystkich mandatariuszy w spotkaniach Intergrupy jest bardzo ważne i istotne dla naszej jedności. Grupa musi być częścią całości, a mandatariusz poprzez informację przybliża znaczenie grupy we wszystkich strukturach poza grupą. Od grupy wszystko się zaczyna. Zmiany w służbach: Grupa AA "Serafin" w Jarocinie, rzecznik – Włodek, skarbnik – Wioleta; Grupa AA "Kroton" w Krotoszynie rzecznik – Adam, Mandatariusz – Mirek, skarbnik – Teresa.
Rocznice (grup i indywidualne)
17.05.2011 - XIX rocznica grupy AA TRÓJKĄT w Kaliszu, przy ul. Lipowej 5 o godz. 18.30
19.05.2011 - XIX rocznica grupy AA Enklawa w Ostrowie Wlkp. przy ul. Kolejowa 24B o godz. 18:00
25.05.2011 - XII rocznica kolegi Pawła w Ostrowie Wlkp., siedziba grupy "Wyspa"
01.06.2011 - XIV rocznica kolegi Henia w Ostrzeszowie, siedziba grupy AA "Baszta"
18.06.2011 - XIII rocznica grupy AA AZYMUT w Bolesławcu
19.06.2011- XIX rocznica kolegi Mariana w Kaliszu w siedzibie grupy Rogatka, Dom Parafialny o godz.18:00
23.06.2011- rocznica z okazji 6 miesięcy trzeźwości kolegi Tomka w Kamieniu, w siedzibie grupy AA" DON"
Problemy w grupach AA: W dalszym ciągu są problemy w zachęcaniu do pełnienia służby. Brak osób, które chciały pełnić służbę na grupie, nie wiem jak zachęcać i przekonać, że jest to ważne. XXI Konwencja Regionu "WARTA" - Śrem 21.05.2011
Marlena uzyskała 100% rekomendacje Intergrupy do kandydowania na Rzecznika Regionu "Warta" V Warsztaty Tradycji i Koncepcji w Mojej Woli 26.08. - 28.08.2011 XI Tradycja AA - Marek
Warsztat tradycji V: Marek rzecznik odczytał treść tradycji V i pytania do niej. Następnie dzieliliśmy się swoim doświadczeniem na temat V tradycji. Sprawozdanie sporządził: Sekretarz Intergrupy AA

S P R A W O Z D A N I E ze spotkania Intergrupy „WIELKOPOLSKA” AA. Spotkanie odbyło się dnia 14 maja 2011 roku o godzinie 13.00 w siedzibie przy al. Marcinkowskiego 24 w Poznaniu. W spotkaniu udział wzięło 45 służebnych (przedstawicieli) z grup AA. Przebieg spotkania: I. Część - Warsztaty- Koncepcji VII: Prowadzący warsztaty– na wstępie przypomniał w bardzo skróconej wersji Koncepcje z jakim przyszło nam się zmierzyć na prowadzonych warsztatach:

1. Najwyższa „władza” we Wspólnocie należy do wszystkich grup AA.

2. Przedstawiciele grup tworzą Konferencje i Służby.

3. Konferencją i Służbom (osobom) przyznaje się prawo do decyzji.

4. Zapewnia prawo do uczestnictwa.

5. Prawo do apelacji oraz dbanie o mniejszość i odmienne zdanie.

6. Konferencja przekazuje sprawy wspólnoty w ręce służebnych.

Koncepcje VII można przedstawić jako potrzebę rozwiązania pozornej sprzeczności, kto jest „ważniejszy” Powiernicy czy Konferencja Służby Krajowej. Głosem nadrzędnym niewątpliwie jawi się Konferencja Służby Krajowej, niemniej Powiernicy, poprzez zapisy w Koncepcjach są swego rodzaju zabezpieczeniem przed nieodpowiedzialnymi decyzjami ważnymi dla Wspólnoty. Wydaje się, że dla lepszego wczucia się w atmosferę Koncepcji jest głębsze poznanie struktur naszej Wspólnoty (odwrócona piramida) na górze jako najważniejsze znajdują się Grupy AA, które skupione są wokół Intergrup (Wielkopolska - 141 grup). Intergrupy wchodzą w strukturę Regionów (nasz Region Warta skupia 6 Intergrup) na szczeblu krajowym występuje 13 Regionów, tworzących tyle samo Konferencji Regionalnych. Konferencja Służby Krajowej AA w Polsce składająca się z delegatów i Powierników SłuŜby Krajowej , reprezentujących Regiony, wyłania ze swego grona Komisje Delegatów, Zespoły Powierników oraz Biuro Służby Krajowej. Warto również przypomnieć, że dla obsługi Wspólnoty powołana jest fundacja stanowiąca Biuro Służby Krajowej. Rada Fundacji składająca się z 13 powierników, 4 powierników nie alkoholików oraz 2 delegatów krajowych, wybiera ze swego grona siedmioosobową Radę Fundacji. Wydaje się również, iż na obecne uwarunkowania prawne w Polsce, bez prawnych podmiotów wspólnoty, funkcjonowanie i rozwój byłby prawie niemożliwy z pewnością niesamowicie utrudniony i ograniczony. II. Część: - Warsztaty- Koncepcji VII:(dalszy ciąg) W drugiej części uczestnicy spotkania wypowiadali się na temat prezentowany na warsztacie oraz dzielili się swoimi doświadczeniami i problemami z jakimi spotykają się na grupach AA. Niektóre tematy i problemy powracają jak bumerang. Brak chętnych do podejmowania służby oraz większego zastanowienia się nad kandydatami do służby stały się, niestety bolączką naszej Wspólnoty. Z dużą troską pochylamy się nad Intergrupa „Wielkopolska” Anonimowych Alkoholików 60-967 Poznań ul. Al. Marcinkowskiego 24 Spotkania: druga sobota kaŜdego miesiąca godz.1300 Telefon Zaufania AA 61 853 16 16 http://intergrupa-wielkopolska-aa.eu/ e-mail: wielkopolska010@aa.org.pl grupami AA które jeszcze nie dotarły na spotkania IW i nie biorą udziału w jej pracach, a jest to znacząca część (1/3 grup figurująca w spisach grup). Poruszony został również temat kulejącego sponsoringu w naszych grupach, zarówno tego indywidualnego jak również grupowego (grupa drugiej grupie). Propozycja powołania służby intergrupy do kontaktów z grupami jest godna uwagi, ale czy znajdą się chętni do podjęcia się pracy i niesienia posłania, w myśl 12 kroku? Dostaliśmy trzeźwość praktyczne za darmo, czy aby na pewno oddajemy to w zamian? Trzeźwość jest darem, chrońmy Ją i pielęgnujmy. 10 czerwca mija kolejna umowna rocznica powstania Wspólnoty, jest to doskonała okazja do zwiększonej aktywności informacyjnej zarówno na zewnątrz jak i również wewnątrz Wspólnoty. III. Część: - Sprawozdania słuŜb IW: Łącznik Telefonu Zaufania AA 61 853 16 16 – Zbyszek „Do Przodu” : W służbie TZ zaangażowanych jest 65 osób. W sobotę 11 czerwca o godzinie 10:00 odbędzie się robocze spotkanie służebnych TZ w siedzibie PIK w Poznaniu ul. Dąbrowskiego 28. Zapraszamy wszystkich chętnych do służby w TZ i PIK Regionu Warta. Ponadto dla zainteresowanych w godzinach 09:00 – 13:00 – dzień otwartych drzwi PIK-u. Prace nad adaptacją pomieszczeń trwają, nadal mile widziani są chętni do prac malarsko-budowlanych, kaŜda pomoc będzie przydatna. Łącznik ds. Informacji Zewnętrznej i Wewnętrznej : Kontynuowane są mityngi spikerskie w ZLU w Charcicach. Zaprasza chętnych do służby spikera. Wyjazdy (z Poznania) w pierwszą sobotę miesiąca około godziny 09.30, powrót około 16.00. ( na miejscu można skorzystać z darmowego obiadu). Służba finansowa, Skarbnik - Aleksandra "Kobiety": Płatności jakie ponosi IW realizowane są z darowizn przekazywanych na rzecz intergrupy i mającego ruszyć lada dzień PIK-u. Aleksandra przedstawiła szczegółowe zestawienie wpłat i wydatków na bieżący miesiąc które dostępne jest również na spotkaniach intergrupy. Łącznik ds. Kontaktów z Zakładami Karnymi i Aresztami Śledczymi – Marian „Albert: Spotkania w ZK i AŚ odbywają się zgodnie z programem wspólnoty. Marian zasygnalizował również problem ze znalezieniem „cienia” służby który w przyszłości będzie jego następcą. Chętnych do współpracy prosimy o kontakt z łącznikiem słuŜby. Kolporter literatury – Roman – „Genesis” Tel. 502 562 163 : Literatura dostępna jest w pełnym zakresie. W związku z wprowadzenie podatku vat na książki niewielkiej podwyżce zostały ceny (1-2 zł) literatury Wspólnoty wydawanej przez BSK. Przy tej okazji nasz powiernik SłuŜby Krajowej – Tadeusz, szczegółowo przedstawił nam trudny proces decyzyjny przed jakim stanęła Rada Fundacji, gdyż zasadniczym źródłem utrzymania Wspólnoty w Polsce jest sprzedaż literatury. Sekretarz IW, Romek -„Sobótka/Spiker”: Zmiany w funkcjonowaniu grup AA: - Grupa AA „KRĄGz Gniezna zmienia godzinę rozpoczęcia mityngów na godzinę 18.00 Dzień tygodnia i miejsce bez zmian (poprzednio 17.15). - Grupa AA „OTWARTE DRZWIz Gniezna zmienia godzinę rozpoczęcia mityngów na godzinę17.00 Dzień tygodnia i miejsce bez zmian (poprzednio 18.00). Rzecznik IW Marian -"Wschód Słońca/Balast": Przedstawił kandydaturę pana Romana , kandydata na powiernika Służby Krajowej nie alkoholika. Kandydat po krótkiej prezentacji swojej drogi zawodowej ściśle związanej z problematykom pomocy osobom uzaleŜnionym, odpowiadał na pytania. W głosowaniu nad kandydaturą byliśmy jednomyślni. Następnie ze swego grona wyłoniliśmy kandydata do służby koordynatora (łącznika) PIK w Regionie Warta – jednogłośnie została zaakceptowana kandydatura Zbyszka z grupy „Do Przodu”. Odczytanie apelu – sugestii do grup AA (załączony do sprawozdania) było końcowym akcentem naszego spotkania. Marian serdecznie zaprasza na kolejne spotkanie już w nowej siedzibie przy ul.Dąbrowskiego 28. Na zakończenie spotkania Marian odczytał tekst "Jestem Odpowiedzialny" i odmówiliśmy modlitwę o Pogodę Ducha. Na tym spotkanie IW zostało zakończone. Następne spotkanie Intergrupa "Wielkopolska" odbędzie się dnia 11 czerwca 2011 r. o godz. 1300 i będzie trwało do godziny 1ż00 w nowej siedzibie przy ul. Dąbrowskiego 28 w Poznaniu – lokal w podwórzu. Zapraszamy do udziału przedstawicieli grup AA skupionych przy Intergrupie "Wielkopolska" AA Prosimy o przekazywanie wszelkich zmian mających wpływ na funkcjonowanie grup AA oraz informowaniu o swoich rocznicach ze stosownym wyprzedzeniem. Sprawozdanie sporządził: Romek - Sekretarz

Lichen Stary, dn. 16.04.2011r. Raport ze spotkania Intergrupy „Jednosc’’ w Koninie. Rzecznik Intergrupy - Paweł otworzył spotkanie i przywitał wszystkich obecnych. Nastepnie odczytał preambułe AA i przedstawił program spotkania. Przywitalismy sie modlitwa o Pogode Ducha. Kolejno przedstawiajac sie odczytalismy 12 tradycji i 12 koncepcji. Benek odczytał rozszerzona wersje piatej tradycji. Na temat tej tradycji głos zabrali: Czesław, Marcin, Adam, Andrzej, Zbyszek, Andrzej ,,Pykus’’, Grzegorz, Jurek i Kazimierz. Janusz z Gr. AA ,,Kazimierz’’ przedstawił raport z funkcjonowania telefonu informacyjnego, na miesiac maj telefon informacyjny przejeła grupa AA „Nadzieja” z Konina. Nastepnym punktem spotkania było przedstawienie przez mandatariuszy swoich grup. Benek i Andrzej przedstawili raport z organizacji obchodów jubileuszu 25 - lecia AA na ziemi koninskiej. W sprawie domków letniskowych kontakt bezposrednio w samym osrodku pod nr tel. 63-2471449 (O.W.W. Gosławice). Słuebni Intergrupy przedstawili swoje raporty. Zbyszek łacznik z ZK i AS poinformował o zmianie zasad uczestniczenia w mityngach na terenie zakładów karnych. Stanisław kolporter zdał relacje z pobytu na warsztatach kolporterów, oraz podaje swój nr telefonu 607 149 140. Nastepnym punktem spotkania były wolne wnioski. Skarbnik – Włodeczek przeczytał raport kasowy.

Rocznice:

10.05.2011r. godz. 19:00 - 1 rocznica Piotra Gr. AA „Luz” Konin ul. Przemysłowa (mityng otwarty).

25.05.2011r. godz. 17:00 - 12 rocznica Gr. AA „Nad Warta” i 25 rocznica Jurka (Grubego) Sławsk (mityng otwarty).

28.05.2011r. godz. 19:00 - 12 rocznica Gr. AA „Dar Marii” i 15 rocznica Marka (Siwego) Budzisław Koscielny

(mityng otwarty), dla chetnych msza o godz. 18:00.

Informacje:

30.04.2011r. 25 lecie AA na ziemi koninskiej - O.W.W Gosławice (około 8 km za Koninem w kierunku na Slesin).

14.05.2011r. godz. 15:00 - Spotkanie organizacyjne - Lichenskich Spotkan – LCPR i OU.

21.05.2011r. godz. 08:30 - Konwencja Regionu „Warta” - Srem ul. Jana Kochanowskiego 2.

27-29.05.2011r. III zlot Regionu „Warta” i XV lecie miesiecznika „Warta” - Długie.

28.05.2011r. godz. 10:00 - Warsztaty Tradycji - Koło ul. Blizna 40

Gr. AA „Posłanie” z Konina zawiesza swoja działalność na czas nieokreslony.

Nastepne spotkanie Intergrupy - 28.05.2011r. godz. 17.00 - Lichen Stary - Lichenskie Centrum Pomocy Rodzinie. Numer telefonu informacyjnego AA Intergrupy ,,Jednosc'': 723 100 973 Adres skrzynki e-mail Intergrupy <jednosc010@aa.org.pl> Prosimy o zwracanie uwagi słuebnym o udział w spotkaniach Intergrupy.

Raport ze spotkania Intergrupy „Jedność’’ w Koninie. Licheń Stary, dn. 19.03.2011r. Rzecznik Intergrupy - Paweł otworzył spotkanie i przywitał wszystkich obecnych. Następnie odczytał preambułę AA i przedstawił program spotkania. Przywitaliśmy się modlitwą o Pogodę Ducha. Obecne były 23 osoby. Kolejno przedstawiając się odczytaliśmy 12 tradycji i 12 koncepcji. Benek odczytał rozszerzoną wersję czwartej tradycji. Na temat tej tradycji głos zabrali: Czesław „Nowe Życie” - Kolo i Paweł „Sukces” - Kruszwica. Janusz z Gr. AA ,,Kazimierz’’ przedstawił raport z funkcjonowania telefonu informacyjnego, na miesiąc kwiecień telefon informacyjny przejął Janusz z Gr. AA ,,Kazimierz’’ z Kazimierza Biskupiego. Następnym punktem spotkania było przedstawienie przez mandatariuszy swoich grup. Rzecznik - Paweł poruszył sprawę frekwencji, znów kłania się odpowiedzialność. Czesław zdał relacje ze spotkania Rady Regionu na którym był ze Skarbnikiem Włodeczkiem i Łącznikiem z ZK Zbyszkiem w dniu 19.03.2011r. w Poznaniu. Służebni Intergrupy przedstawili swoje raporty. Benek i Andrzej przedstawili raport z organizacji 25-lecia Wspólnoty Konińskiej. W sprawie domków letniskowych kontakt bezpośrednio w samym ośrodku pod nr tel. 63-2471449 (O.W.W. Gosławice). Stanisław „Trąba” omówił prace nad monografią oraz temat tej monografii „KRĘTYMI  DROGAMI  DO  CELU”. Janusz łącznik do spraw Internetu - chętni do otrzymywania informacji, proszeni są o podawanie adresu poczty mailowej. Andrzej „Pykuś” podał temat spotkania z Panią Marią Matuszewską „FUNKCIONOWANIE W RODZINIE TRZEZWIEJĄCEGO ALKOHOLIKA”. Zbyszek łącznik z ZK – zdał relacje ze spotkania w ZK Gębarzewie. Stanisław - kolporter, słabo rozchodzi się literatura AA. Paweł - rzecznik zasugerował żeby grupy nabywały literaturę (Warta czy Zdrój)  na grupę z pieniędzy grupy. Paweł poruszył też sprawy służb w Intergrupie. Skarbnik – Włodeczek (raport kasowy w siedzibie Intergrupy).

Rocznice:

26.03.2011r. godz. 17:00 - 13 rocznica Janka (gitarzysty) Gr. AA ,,Nareszcie’’ Słupca ul. Traugutta 10a (mityng otwarty).

02.04.2011r. godz. 18:00 - 16 rocznica Gr. AA ,,Kazimierz’’ ul. Klasztorna 2, 17:00 msza dla chętnych (mityng otwarty).

06.04.2011r. godz. 17:00 - 10 rocznica Jadzi i 1 rocznica Marka Gr. AA „Nad Wartą” Sławsk (mityng otwarty).

08.04.2011r  godz. 18:30 -   2 rocznica Gr. AA ,,Nowa Szansa” Konin Wyszyńskiego 1 (szpital - OLU). (mityng otwarty).

09.04.2011r. godz. 16:30 - 25 rocznica Gr. AA „Szansa” Konin ul. Przemysłowa 21 (mityng otwarty).

Informacje:

26.03.2011r. godz. 10:00 - Warsztaty Tradycji - Koło ul. Blizna 40.

26.03.2011r. godz. 15:00 - Spotkanie organizacyjne - Licheńskich Spotkań - LCPR.

16.04.2011r. godz. 10:00 - Warsztaty Tradycji - Koło ul. Blizna 40.

21.05.2011r. godz. 08:30 - Konwencja Regionu „Warta” - Śrem ul. Jana Kochanowskiego 2.

27-29.05.2011r. III zlot Regionu „Warta” i XV lecie miesięcznika „Warta” – Długie.

 Następne spotkanie Intergrupy - 16.04.2011r. godz. 17.00 - Licheń Stary - Licheńskie Centrum Pomocy Rodzinie.

Numer telefonu informacyjnego AA Intergrupy ,,Jedność'': 723 100 973. Adres skrzynki e-mail  Intergrupy <jednosc010@aa.org.pl> Adres skrzynki e-mail Krysia - łącznik d/s Internetu Regionu AA Warta <warta@.aa.org.pl> Prosimy o zwracanie uwagi służebnym o udział w spotkaniach Intergrupy. Pożegnaliśmy się modlitwą o Pogodę Ducha. W imieniu Intergrupy „Jedność'' z życzeniami sukcesów na drodze Ku Trzeźwości

Leszek - sekretarz . Rzeczniku Mandatariuszu!!!. Sugeruj i przypominaj, ażeby informacje z BSK, Regionu i Intergrupy były w całości czytane lub przekazywane do czytania. Informuj o podziale datków 60 - 40 oraz o planie urodzinowym równowartość 1$ (1 dolara) za każdy rok abstynencji. Dotyczy rocznic grup i pojedynczych AA. TRZEŻWIENIE TO NIE TYLKO PRZYCHODZENIE NA MITYNGI ALE TAKŻE PEŁNIENIE SŁUŻB!!!.

Sprawozdanie ze spotkania Służebnych Intergrupy AA „Południowa Wielkopolska” w dniu 2011-03-12 w Ostrowie Wlkp., w siedzibie Intergrupy. Sprawozdanie Służebnych. Z-ca Rzecznika Florek – wszystko jest w porządku, czuje się łącznikiem pomiędzy Intergrupą Południowa Wielkopolska a grupami Sieradzkimi. Mam cienia - jest nim Kazimierz. Sekretarz Marek – brak problemów redakcyjnych. Pragnę poinformować, że mam cienia - jest nim Paweł, co nie znaczy, by wszyscy chętni do pełnienia służby sekretarza nie zgłaszali się do spraw O.L.U. w Murowańcu Heniu – Jeżdżę regularnie na mitingi do Murowańca w każdą trzecią sobotę miesiąca, brak jakichkolwiek zastrzeżeń, jestem w stałym kontakcie z Czesławem, mam cienia - jest nim Robert. Łącznik ds. Zakładów Karnych w Kaliszu w zastępstwie Krzysztof – spotkania odbywają się regularnie zarówno w Kaliszu jak i w Szczypiornie, brak jakichkolwiek problemów w niesieniu posłania. Janusz Kolporter – Posiada wszelką literaturę, a nawet trochę więcej. Brak problemów finansowych. Bardzo się cieszę, że Zenek przejął służbę kolportera dla Kaliskich grup, może dzięki temu będę miał swojego cienia. Łącznik do spraw Internetu Paweł – wszystko przebiega prawidłowo, na bieżąco obsługuję skrzynkę mailową, strona jest administrowana na bieżąco. Ostatnio nie wpłynęła żadna prośba o pomoc. Mam cienia - jest nim Marek. Kronikarz Marek- był nieobecny, w zastępstwie Marek - kronika jest prowadzona na bieżąco, mam cienia - jest nim Lotka, która może pełnić służbę kronikarza. Łącznik Areszt Śledczy w Ostrowie Norbert- był nie obecny, w zastępstwie Marek- mitingi odbywają się regularnie, niesiemy posłanie, dostarczamy literaturę. Kazimierz Skarbnik – Bardzo dziękuje wszystkim wpłacającym grupom na Intergrupę. Wpłaciło 20 grup, szczegóły w raporcie kasowym nr.6. Mam swojego cienia - jest nim Jacek, posiadanie cienia nie oznacza by nie zgłaszali się chętni do pełnienia tej służby, dlatego bardzo proszę o zgłaszanie się. Po sprawozdaniu służb Skarbnik Kazimierz odczytał ulotkę dotyczącą jak są dzielone i wykorzystywane nasze pieniądze. Po przerwie przystąpiliśmy do realizacji 5 Tradycji AA, która brzmi „Każda grupa AA ma jeden wspólny cel, nieś posłanie alkoholikowi, który wciąż jeszcze cierpi”, czyli do ustalenia kalendarium. Kalendarium: Zakład Karny w Kaliszugrupa AA „Sylwek” zaprasza na swoje mitingi w środy o godzinie 15:00. Zakład Karny w Szczypiorniegrupa AA „Nowe Życie” zaprasza na swoje mitingi w piątek o godzinie 15:00. Zachęcamy członków Wspólnoty AA i grupy naszej Intergrupy do większego zaangażowania w niesienie posłania zgodnie z Tradycją 5 AA na Mitingach grupy „Sylwek” przy ZK w Kaliszu oraz grupy „Nowe Życie” przy ZK w Szczypiornie. Chętni do uczestnictwa w mitingach grupy AA „Sylwek” przy ZK w Kaliszu oraz grupy „Nowe Życie” w ZK Szczypiorno proszeni są o zgłaszanie się telefonicznie do Zarządu ZK w celu otrzymania przepustki wejściowej na mitingi, podając swoje dane (imię, nazwisko, numer dowodu osobistego). Swój udział należy zgłaszać do poniedziałku w godzinach od 08:00 do 15:00 poprzedzającego miting, na którym chce się uczestniczyć, pod numer telefonu 62-76-54-106. Areszt Śledczy w Ostrowie Wlkp. – Grupa AA „Nadzieja” mitingi odbywają się w pierwszy czwartek miesiąca, godzina 16.00-17.00, wszystkie mitingi zamknięte, tylko dla osób osadzonych.

O.L.U. w Murowańcu – grupa AA „Sokół” ma swoje mitingi w każdą sobotę o godzinie 16:00.

19-03-2011 r. - grupa AA „Rogatka” Kalisz

26-03-2011 .r - grupa AA „Jedynka ” Syców

02-04-2011 r. - grupa AA „Oaza” Jarocin

09-04-2011 r. - brak obsady

Każda grupa AA i członek wspólnoty AA ma prawo uczestniczyć w mitingach grupy AA „Sokół” przy O.L.U. w Murowańcu bez zgłoszeń, bardzo zapraszamy do niesienia posłania. Jeżeli ktoś ma chęć poprowadzenia mitingu na grupie Sokół, zgłasza się do sołtysa grupy terapeutycznej w celu ustalenia szczegółów. Grupa AA „Feniks” i „Semafor” Kępno uczestniczą w mitingach grupy AA „Pierwszego Kroku” w Woskowicach, dziękujemy za zaangażowanie i niesienie posłania przez te grupy. Grupa AA „Rogatka” uczestniczy w mitingach grupy AA „Nowe Życie” w ZK Szczypiorno, dziękujemy za zaangażowanie i niesienie posłania. Grupa AA „Rogatka” uczestniczy w mitingach grupy AA „OLZA” w Sokołówce, dziękujemy za zaangażowanie i niesienie posłania. Następne spotkanie Intergrupy „Południowa Wielkopolska” odbędzie się w dniu 09-04-2011 r. w Ostrzeszowie w siedzibie grupy AA „Baszta” o godzinie 16: 00 ul. Pocztowa 2 Klub Abstynenta. Zachęcamy do udziału wszystkich mandatariuszy i przedstawicieli grup AA. Uczestnictwo wszystkich mandatariuszy w spotkaniach Intergrupy jest bardzo ważne i istotne dla naszej jedności. Grupa musi być częścią całości, a mandatariusz poprzez informację przybliża znaczenie grupy we wszystkich strukturach poza grupą. Od grupy wszystko się zaczyna…Po ustaleniu kalendarium przystąpiliśmy do omawiania tematu problemów w grupach. Wojtek i Ela z grupy Enklawa i Serafin podzielił się swoimi problemami. Wszyscy dzielili się swoimi doświadczeniami. IV Warsztaty Tradycji w Mojej Woli - odbędą się w dniach 29-04 do 01-05-2011 r. godzina rozpoczęcia 16:30. Warsztaty będą poświęcone tradycjom VIII, IX, X. Zapraszamy serdecznie wszystkich chętnych do udziału. Wszystkich zainteresowanych prosimy o przekazywanie informacji do swoich mandatariuszy lub bezpośrednio do Marka (numer kontaktowy 502-410-109).Koszt trzydniowego pobytu, to ok.100 zł od osoby. W drugiej części spotkania odbyły się warsztaty tradycji III , która brzmi „Jedynym warunkiem przynależności do AA jest pragnienie zaprzestania picia” .

Pytania do Tradycji III:

  1. Czy oceniam niektórych nowych członków AA jako„straceńców”?

  2. Czy jest jakiś rodzaj alkoholików, których nie chcę widzieć w mojej grupie AA?

  3. Czy stawiam się w roli sędziego i oceniam szczerość nowo przybyłego członka?

  4. Czy pozwalam sobie aby język, religia (lub jej brak), rasa, wykształcenie, wiek lub inne kryteria kolidowały z moim posłannictwem?

  5. Czy jestem pod wrażeniem sławy znakomitej osoby? Lekarza, urzędnika lub eks-skazanego? Czy mogę po prostu traktować nowego członka naturalnie jako jeszcze jedną chorą istotę ludzką jak każdego z nas?

Na podstawie biuletynu AA „Grapevine”. Wszyscy zabraliśmy głos na temat tradycji III .

Zmiana w służbach: Grupa AA „Rondo” Ostrzeszów - rzecznik Radek. Służbę kolportera na grupy Kaliskie przejął Zenek.

Zaproszenia

Mamy zaszczyt zaprosić na uroczystość z okazji XXI Rocznicy Grupy AA „ Razem” Kalisz. Uroczysty miting odbędzie się 21 marca 2011 roku w Kaliszu

ul. Hanki Sawickiej 43, godzina 18:00

Mamy zaszczyt zaprosić na uroczystość z okazji X Rocznicy Grupy AA „ Kombatant”, uroczysty miting odbędzie się 30 marca 2011 roku w Ostrowie Wlkp. ulica Paderewskiego 37, godzina 18.00 salka pod kościołem

Mamy zaszczyt zaprosić na uroczystość z okazji V Rocznicy Grupy AA „ Bezpieczna Przystań” Klonowa, uroczysty miting odbędzie się 30 kwietnia 2011 roku w Lututowie. ulica Wieruszowska 28a, godzina 19.00 salka w szkole podstawowej

Grupom AA, które w marcu obchodzą rocznice swojego istnienia „Pogody Ducha” na dalsze niesienie posłania i pracę na 12 Tradycjach AA życzą służebni Intergrupy AA „Południowa Wielkopolska”.

Członkom wspólnoty AA naszej Intergrupy, którzy w marcu obchodzą swoje rocznice abstynencji „Pogody Ducha” na dalszej drodze w trzeźwości i pracy na programie AA życzą służebni Intergrupy AA „Południowa Wielkopolska”.

Sprawozdanie sporządził Sekretarz Intergrupy AA Marek

S P R A W O Z D A N I E ze spotkania Intergrupy "WIELKOPOLSKA" AA. Spotkanie odbyło się dnia 12 marca 2011. W spotkaniu udział wzięło 38 służebnych (przedstawicieli) z grup AA. Warsztaty- Koncepcji V: Andrzej "Eleusis" - przypomniał w skróconej formie, istotę Koncepcji nad którymi dyskutowaliśmy dotychczas. Pierwsza - "Najwyższa władza we Wspólnocie AA należy do wszystkich, bez wyj±tku Grup AA, zarówno w Polsce jak i na cały świecie", Druga - "We wszystkich sprawach dotyczących Wspólnoty AA decyduj±ąGrupy poprzez wybieranych swoich przedstawicieli - mandatariuszy", Trzecia - " Dla sprawnego działania na rzecz Wspólnoty Grupy przyznają prawo do decyzji swoim przedstawicielom - mandatariuszom", Czwarta - "Zdaje się stać na straży równouprawnienia i daje tradycyjne prawo uczestnictwa i prawo zabierania głosu każdemu i na wszystkich szczeblach Wspólnoty AA".PiątąKoncepcję Andrzej przedstawił jako "Tradycyjne prawo do apelacji". Na wszystkich szczeblach grup AA, sugeruje się, aby prawo do apelacji uwzględniało odmienne zdanie mniejszości, nawet jednej osoby, odmienne zdanie bywa równie cenne i powinno być chronione. Dobrym zwyczajem wydaje się, również zachęcanie mniejszości, osób o odmiennym zdaniu do zaprezentowania swojej opinii. Koncepcja w swej treści zachęca i zobowiązuje osoby o innym zapatrywaniu do wypowiedzi na tematy dotyczące Wspólnoty. Każdy kto czuje się skrzywdzony na prawo do zwrócenia się z problemem do służebnych, bez szkody dla siebie i strachu przed odwetem. Podczas warsztatu uczestnicy spotkania dzielili się swoim doświadczeniem i problemami z jakimi spotykają się na swoich grupach. Mówienie o Tradycjach i Koncepcjach na grupach jest trudne. W praktyce stosowane Tradycje i Koncepcje nie zawsze potrafimy nazwać po imieniu, być może wynika to ze słabej znajomości tematu i małego zainteresowania grup oraz włączenia w proces zdrowienia całościowego programu jaki oferuje mam Wspólnota. Z wypowiedzi wynika iż na naszych grupach nie brakuje krzykliwej mniejszości oraz osób niedoinformowanych, czym zajmują się służby na poszczególnych szczeblach i w jaki sposób niosą posłanie alkoholikowi który wciąż jeszcze cierpi. Doskonałą okazją do takich informacji wydaje się być mityng inwenturowy grupy. Ważnym tematem jaki wyłonił się podczas dyskusji jest potwierdzanie obecności na mityngach AA, osób z nakazu administracyjnego lub sądowego. Przy licznych wątpliwościach skłaniamy się do sugestii, aby Grupy nie odmawiały takiej przysługi potrzebujących. Łącznik ds. Internetu - Tomek "Wigwam": Przedstawił stan prac nad budową strony internetowej IW. Wykupiona została domena na serwerze która stanowić będzie platformę do budowy strony WWW. Strona wystartowała pod adresem: http://intergrupa-wielkopolska-aa.eu/ Jest to począątek prac w tym zakresie, Tomek zachęca do współpracy i prosi o sugestie oraz pomoc w redagowaniu naszej strony internetowej, która jak się wydaje jest ważnym elementem i źródłem informacji o naszej Wspólnocie. Łącznik Telefonu Zaufania AA 61 853 16 16 : Apel do Grup w sprawie PIK: Na dziś zbieramy środki na remont i wyposażenie pomieszczeń Punktu Informacyjno - Kontaktowego AA przy ul.Dąbrowskiego 28, 60-841Poznań. Tel.618531616. Infolinia 801033242. Każda złotówka wpłacona przez Grupy i Indywidualnych AA jest ważna i potrzebna. Datki można przekazywać na wskazane poniżej konto pod tytułem:  "PIK Region Warta" Nr konta 92 1500 1777 1217 7009 9008 0000 Fundacja Biuro Służby Krajowej AA w Polsce ul.Chmielna20, 00-020 Warszawa. Każdy AA i Grupa może przekazać datek lub materiały (gips, szpachle, farby, wykładzina PVC, meble, lampy itp.) Potrzebni są fachowcy w branżach: elektryk, instalator wod. kan. malarz, stolarz, ślusarz - kontakt do Zbyszka, Tel. kom. 602 555 016. Pracy jest dużo, podołamy temu wspierając siebie nawzajem. Łącznik ds. Informacji Zewnętrznej i Wewnętrznej - Sławek "Spiker": Kontynuowane są mityngi spikerskie w ZLU w Charcicach. Sławek zaprasza chętnych do służby spikera. Wyjazdy (z Poznania) w pierwszą sobotę miesiąca około godziny 09.30, powrót około 16.00. ( na miejscu można skorzystać z darmowego obiadu). Ponadto czynione są starania nad przygotowaniem spotkania informacyjnego o Wspólnocie AA z pracownikami i wolontariuszami CARITAS. Służba finansowa, Skarbnik - Aleksandra "Kobiety": Dziękuje grupom za dokonywanie wpłat na rzecz IW oraz powstającego PIK, są to wpłaty zarówno od Grup jak również indywidualne. Jesteśmy podbudowani postawą przyjaciół z naszej Wspólnoty, którzy tak licznie i hojnie odpowiedzieli na apel budowy siedziby PIK w Poznaniu. Sekretarz IW Romek -"Sobótka/Spiker": Nowo powstałe grupy AA: - Grupa AA "TARNOWO" 62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 92 /Plebania/. Mityngi w każdy poniedziałek tygodnia w godzinach 18.00 - 20.00, mityng otwarty ostatni poniedziałek miesiąca. Rzecznik IW Marian -"Wschód Słońca/Balast": W związku mającą się odbyć w maju Konwencji Regionu WARTA Marian zwrócił się z prośbą o podawanie propozycji kandydatów do służb Regionu oraz kandydatów do służb Krajowych. Jednomyślną aprobatę do służby Krajowej Informacji Publicznej i Współpracy z Innymi spoza AA, zyskała kandydatura Sławka z grupy "Spiker" w Poznaniu. Mile widziane są również osoby do pomocy w pracach zabezpieczających Konwencję Regionu, której organizatorem jest nasza Intergrupa. W tym miejscu warto przypomnieć, iż mandatariusze, delegaci /kandydaci/ mogą prosić swoje struktury /Grupa, Intergrupa, Region/ o zwrot kosztów pobytu i przejazdu. Marian sugerował, aby wzmocnić prace informacyjne na zewnątrz o Wspólnocie, zaproponował miedzy innymi wywieszenie w miejscach publicznych naszych plakatów informacyjnych. Przypominając o kwietniowych warsztatach w Nowym Tomyślu, Marian zachęca grupy AA do podjęcia się organizacji kolejnych całodniowych warsztatów. Miłym akcentem na zakończenie spotkania było przekazanie "wiana" wraz z życzeniami, dla nowo powstałej grupy AA w Tarnowie Podgórnym, oraz wręczenia przedstawicielowi grupy AA "Dziesiątka" z Poznania pamiątkowej "Karty" z okazji XV rocznicy powstania grupy. Serdecznie gratulujemy grupom i życzymy sukcesów w służbie i drodze ku trzeżwości. Grupy AA, które potwierdzają pisemnie uczestnictwo w spotkaniach osób, którym takie zostało nakazane sądownie lub przez kuratorów: EUREKA, PRZYJACIELE BILLA W., STER, SOBÓTKA, FENIKS oraz SPIKER z Poznana. Na zakończenie spotkania Marian odczytał tekst "Jestem Odpowiedzialny" i odmówiliśmy modlitwę o Pogodę Ducha. Na tym spotkanie IW zostało zakończone. Następne spotkanie Intergrupa "Wielkopolska" odbędzie się dnia 09 kwietnia 2011 r. o godz. 13:00 i będzie trwało do godziny 16:00 w siedzibie przy al. Marcinkowskiego 24 w Poznaniu. Zapraszamy do udziału przedstawicieli grup AA skupionych przy Intergrupie "Wielkopolska" AA Prosimy o przekazywanie wszelkich zmian mających wpływ na funkcjonowanie grup AA oraz informowaniu o swoich rocznicach ze stosownym wyprzedzeniem. Sprawozdanie sporządził: Romek - Sekretarz IW "Sobótka/Spiker" Poznań

Sprawozdanie ze spotkania Intergrupy ZIELONOGÓRSKA” Dnia 12.03.2011 o godz.1500 w siedzibie Intergrupy Zielonogórskiej ul. Drzewna 13, odbyło się spotkanie mandatariuszy i służebnych Intergrupy. Na spotkaniu obecnych było 24 osoby reprezentujące 14 grup, w tym wszyscy służebni Intergrupy Zielonogórskiej. Wszystkich zebranych serdecznie powitał rzecznik Intergrupy – Grzegorz. Spotkanie rozpoczęliśmy wspólnym odmówieniem Modlitwy o Pogodę Ducha. Po czym odczytana została preambuła AA, a uczestnicy spotkania odczytali kolejno 12 tradycji i 12 kroków. Następnie zabierali głos mandatariusze i służebni Intergrupy. Łącznie w tym punkcie głos zabrało 19 osób. Mowa była o macierzystych grupach ich problemach i radościach. Godne odnotowania były następujące wypowiedzi: - Stanisław z Krosna - mają problem z lokalem. Napisali pismo do władz miejskich w tej sprawie i czekają na odpowiedź. - Marek – grupa Przedwiośnie Sulechów mają problem z lokalem ale innej natury. Lokal jest za mały, ale mają lokal na „oku”. Wszystko na dobrej drodze do pozyskania tego lokalu. - Mirek – grupa Billa i Boba Żagań. Utworzyli nową grupę AA o nazwie „24 godziny”. Spotykają się w niedzielę o godz.11.00. Kończąc ten punkt w dyskusji Rzecznik stwierdził: Jedna osoba reprezentuje dwie grupy, coś nie tak, ubożejemy przez to. Trochę się tego obawiam jest to przecież zamykanie drogi innym do służenia potrzebującym. Trzeba się nad zastanowić. W dalszej części zabrał głos Tomasz mówiąc o PIK-u Poznań. Pozyskali lokal. Trwają negocjacje w sprawie obniżenia kosztów najmu. Na chwilę obecną kwota ta wynosi 8 zł/m² netto. Grzegorz zaproponował żeby wspierać PIK, kwotą w zależności od możliwości finansowych Intergrupy. Rozgorzała dyskusja na temat lokalu dla PIK-u. Głosy z sali były zdecydowanie za jak i przeciwne temu pomysłowi, że za drogi, że nie stać będzie AA na utrzymanie tych pomieszczeń, że w centrum miasta blisko dworców PKP, PKS. Nawet padło pytanie z sali czy potrzebny nam taki duży lokal o pow. 90 m². Zdecydowana większość popierała ten wniosek. Reasumując Grzegorz stwierdził, że w regionie Warta jest sześć Intergrup i przy rzetelnym i odpowiedzialnym podejściu do problemu jesteśmy w stanie utrzymać ten lokal. Jest położony w atrakcyjnym miejscu Poznania, blisko PKP i PKS w centrum miasta, właśnie oto chodzi, aby AA było widoczne, a nie gdzieś na peryferiach na uboczu. Tomasz natomiast dodał że taki lokal jest jak najbardziej potrzebny. Region Warta to przecież największy region w Polsce. Poznań też do małych miast wcale nie należy. To przecież 600-700 tysięczna aglomeracja miejska. Potrzeby tam w niesieniu posłannictwa są przeogromne. Edward stwierdził natomiast, że mamy wysłannika któremu musimy zaufać. On wie najlepiej czy jest potrzebny taki lokal czy nie. My jesteśmy od tego żeby powiedzieć tak lub nie temu projektowi. Ostatecznie po burzliwej dyskusji ustalono: - przekazać darowiznę w kwocie 600 zł, którą darczyńcy przekazują na intergrupę ze wskazaniem na PIK Poznań. - skarbnik intergrupy Kryspin zaproponował przekazać na PIK 200 zł, którą przegłosowano jednogłośnie w rozbiciu 100 zł na region, a 100 zł na PIK Poznań. Następnie przegłosowano jednogłośnie dofinansowanie w kwocie 220 zł koszt uczestnictwa naszego łącznika do AŚ i ZK w warsztatach dla służby więziennej 2-4 kwietnia w Sielpii k/Kielc. W dalszej części rozmawiano na temat – Co możemy zrobić aby AA było bardziej widoczne w naszym mieście. Dyskusja była burzliwa. I tak: - Darek stwierdził ważny jest dobry kontakt z komisją ds. rozwiązywania problemów alkoholowych w danym mieście. Współpraca musi istnieć, należy prosić, rozmawiać, nigdy żądać, nakazywać. W samym Sulechowie rozwiesili kilkadziesiąt ulotek o AA w aptekach, przychodniach. Tomasz stwierdził, że od tego jest komisja informacji publicznej. Nie możemy działać pojedynczo. Wszystkie posunięcia w tym temacie należy ustalać podczas spotkań ww. komisji. Wszystko należy robić rozważnie z dużym wyprzedzeniem, z przewidywaniem późniejszych konsekwencji. Mirek przypomniał, że po spotkaniu z kuratorami sądowymi wyszła propozycja aby stwierdzać obecność na mitingach danej osoby przez podbicie pieczątki. Ryszard stwierdzi, że dla niego przymus chodzenia na miting jest sprzeczny z naszymi zasadami. Marek stwierdził nie można skierować kogoś na miting tylko po pieczątkę. Musimy uświadamiać kuratorów wręcz uczyć, że takie działanie do niczego nie prowadzi. Jerzy stwierdził, że do komisji informacji publicznej należy przyciągnąć więcej ludzi. Komisja powinna spotykać się częściej, tym bardziej, że lokal jest opłacony i czeka. W wolnych wnioskach Grzegorz przekazał przygotowane wcześniej druki formularzy zgłoszeniowych na Zlot Radości, aby rozdać na grupach AA. Następnie Darek przypomniał, żeby na bieżąco aktualizować wykazy grup AA. Jurek-sekretarz Intergrupy stwierdził, że w tym temacie żadnych zaległości nie ma. Wszystko jest na bieżąco aktualizowane, przekazywane dalej. Grzegorz przypomniał starą zasadę w kontekście powstałej nowej grupy w Żaganiu, że każda nowopowstała grupa musi istnieć co najmniej trzy miesiące aby ją zgłosić do bazy ogólnopolskiej. W naszych lokalnych strukturach jak najbardziej trzeba ją umieścić.Tomasz na przykładzie grupy AA „Przystanek na szlaku” pokazał jak może układać się wspaniale współpraca pomiędzy grupą AA, a pełnomocnikiem ds. rozwiązywania problemów alkoholowych. Warsztaty tradycji w Kunicach Żarskich w dniach 1-3 kwietnia br. Koszt udziału 115 zł. Małgosia - kolporter literatury Intergrupy przypomina swój nr tel. 510366113 i e-mail goprobis@onet.eu w sprawach dotyczących zamówień i kolportażu literatury. Forma zamówienia literatury dowolna – emailem, SMS-em lub telefonicznie. Do następnego spotkania powinniśmy zastanowić się nad kandydaturami do służb regionu i delegatami do BSK. Kończąc spotkanie Rzecznik Intergrupy podziękował wszystkim za spotkanie. Spotkanie zakończyliśmy wspólnym odmówieniem Modlitwy o Pogodę Ducha . Następne spotkanie Intergrupy odbędzie się 10.04.2011r o godz. 15.00 ul Drzewna 13 w Zielonej Górze. Wcześniej o 14.30 warsztaty dotyczące niesienia posłania AA w AŚ ZK. Kontakt z biuletynem „Droga” redakcja-droga@o2.pl Sprawozdanie sporządził Jurek-sekretarz Intergrupy

Sprawozdanie z Mityngu Służb Intergrupy Gorzowskiej w dniu 05 marca 2011r. W mityngu wzięło udział 10 osób, które reprezentowały 7 Grup AA IG. Spotkanie prowadził Rysiek-Rzecznik IG. Mityng rozpoczęto Modlitwą o Pogodę Ducha i odczytaniem tekstów : Jestem odpowiedzialny;12 Tradycji; 12 Koncepcji. Waldek – brak kontaktu z Piotrem ,nie można się do niego dodzwonić. Bieżące czasopisma –Warta , Mityng zostały przesłane na mój adres i je rozprowadzę .Piotr jest w posiadaniu całej literatury. Nie ma problemu finansowego, jest organizacyjny. Waldemar odbierze w depozyt literaturę od Piotra i tymczasowo będzie kolportował czasopisma. W dalszej części spotkania Czesław – Siloe zgłosił się do służby kolportera- uzyskał akceptację IG. Niesienie posłania do ZKiAŚ-Waldemar –spotkaliśmy się z psycholog w Słońsku – sugerowaliśmy jej uczestnictwo w mityngu otwartym grupy wolnościowej-sugestia została przyjęta ; możliwe, że zabierze na spotkanie jednego z wychowawców. Spotkaliśmy się też z zastępcą Dyrektora ZK w Wawrowie Panem Ryszardem Chruścielem. Okazało się, że jest ON naszym przyjacielem-inicjował tworzenie Grup w Choszcznie; w ZK i mieście . Omówiliśmy sprawy związane z uczestnictwem osadzonych w mityngach wolnościowych; zorganizowania mityngu otwartego na terenie ZK oraz mityngu informacyjnego dla funkcjonariuszy. Jest możliwość uczestnictwa w mityngach w ZK Słońsk- po uprzednim zgłoszeniu osoby. Antoni – PIK w Poznaniu – został wybrany lokal przy ul. Dąbrowskiego 28 o pow. Ok. 90 m2; lokal przeznaczony jest do remontu a jego wartość kosztorysowa to ok.15000zł. Przypomniał o zobowiązaniu IG wsparcia finansowego funkcjonowania Punktu. Waldemar-Delegat do KIP- spot informacyjny o AA jest już gotowy i będzie umieszczony na stronie Wspólnoty- można negocjować z mediami lokalnymi emisję w TV. Konieczne jest nawiązywanie współpracy z lekarzami, terapeutami i innymi profesjonalistami by mogli być „twarzami” Wspólnoty, by mogli reprezentować nas na zewnątrz- Powiernicy kl.”A”. Podjęte zostały prace przy wydaniu dźwiękowym 12/12. Przyjęto sugestię by w trakcie trwania EURO 2012 na każdy możliwy sposób informować o terminarzu mityngów (dworce lotniska hotele itp.).Na czerwiec 8-15 – przygotowywana jest akcja informacyjna o AA w Polsce- szpitale ,przychodnie, zakłady pracy , media itd. Jeszcze raz wróciła sprawa potwierdzania obecności na mityngach osób kierowanych przez Kuratorów Sądowych – mówimy o osobach skazanych za drobne wykroczenia pod wpływem alkoholu np. tzw. ”rowerzystów” I jeszcze dla wyjaśnienia Powiernicy kl.”A” nie pobierają wynagrodzenia za swoją SŁUŻBĘ. Wieści z Grup: Piotr-Wolność – w mityngach uczestniczy 15-20 osób; są chętni do prowadzenia; mieliśmy dwie rocznice Mietka i Mariana. Jurek- Sobota- zwiększyła się ilość uczestniczących; niektórzy zainteresowali się literaturą. Józek-Krokus- przeprowadziliśmy inwenturę grupy: grupa stabilna. Adam- Rentgen- grupa ustabilizowana; dobra atmosfera ; do prowadzenia spotkań są chętni. Czesław- Siloe- grupa spotyka się dwa razy w tygodniu; uczestniczy do 20 osób. Skarbnik-Marek- przedstawił raport kasowy (do wglądu w siedzibie Intergrupy). Warsztaty: III TRADYCJA;

Z wypowiedzi:

-tradycja jest bardzo prosta- do wspólnoty przynależą alkoholicy; którzy się określili;

- nie zadajemy już pytań- czy chcesz nie pić a a pytamy czy nasz sponsora i czy chcesz Go mieć

- nie obawiamy się przestępców i dewiantów

- ocena nowoprzybyłego jest sprawą naturalną – ważne co ja z tym zrobię jak się zachowam;

- od nas zależy jak przyjmiemy nowego a od tego zależy czy przyjdzie na kolejne spotkanie; wprowadzający i brak pytań to dużo znaczy.

- krok XII i tradycja III – każdy kto jest – ma prawo być; a przebudzenie duchowe przejawia się cierpliwością , tolerancją i otwartym sercem do każdego.

III KONCEPCJA: Prawo Decyzji – wybierając naszego mandatariusza delegata musimy pamiętać ,że dajemy mu również wg. Tej Koncepcji prawo decydowania . Nasz cały program opiera się na wzajemnym zaufaniu – dlatego nie można nie wierzyć naszym zaufanym sługom instruując ich każdej sprawie która ma być rozpatrywana. Niezbędne jest jednak by zaufany sługa składał sprawozdanie grupie ze swoich działań. Kolejny Mityng Służb 02.04.2011r. Z życzeniem Pogodnych Dni Antoni- sekretarz