DO POBRANIA:
UWAGA: Pliki do pobrania dostępne wyłącznie dla członków Wspólnoty AA.
UWAGA, aby pobrać plik należy zaznaczyć odnośnik poprzez trzykrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszy, a następnie kliknąć na odnośnik prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję:
"Zapisz element docelowy jako...".
Następnie należy podać nazwę użytkownika i hasło: drugi legat - pisany bez polskich znaków.
Karta Konferencji Regionu Łódź 
http://fundacja.no-ip.biz/~region006/doc/KARTA_KONFERENCJI_REGIONU_2017 r..pdf
Karta Intergrupy Centrum
 http://fundacja.no-ip.biz/~region006/doc/Karta_Intergrupy_Centrum.pdf
Karta Intergrupy Mazowsze Płock
http://fundacja.no-ip.biz/~region006/doc/Karta_Intergrupy_Mazowsze_Plock.pdf
ANONIMOWI ALKOHOLICY
Infolinia 801 033 242 codziennie od 8:00-22:00
Punkt Informacyjno Kontaktowy w Łodzi 42 632 44 77  codziennie od 18:00 do 20:00
Punkt Informacyjno Kontaktowy w Płocku 24 364 60 61
czynny poniedziałek, środa, piątek godz.18:00-20:00;
sobota, niedziela godz. 19:00-20:00;
oraz 799 850 605 czynny całą dobę
Intergrupa Ziemia Sieradzka 667 881 977 codziennie 18:00-22:00
Intergrupa Ziemia Piotrkowska 725 392 684 codziennie 18:00-20:00
WARSZTATY
Warsztaty Tradycji Anonimowych Alkoholików w WOŹNIAKOWIE
20-22.10.2017r. Woźniaków 56 k/Kutna - Dom rekolekcyjny
LINK DO ZAPROSZENIA:
http://fundacja.no-ip.biz/~region006/doc/warsztaty_tradycji.pdf
Regionalne Warsztaty dotyczące PYTAŃ DO KONFERENCJI SŁUŻBY KRAJOWEJ
29.10.2017r. PIK Łódź ul. Więckowskiego 13 II p.
LINK DO ZAPROSZENIA:
http://fundacja.no-ip.biz/~region006/doc/warsztaty-pytania_do_KSK.pdf
LINK DO PYTAŃ:
http://fundacja.no-ip.biz/~region006/doc/pytania_do_46_KSK.pdf
Warsztaty Niesienia Posłania AA do ZK i AŚ Regionu Łódź
odbędą się 20.01.2018r w Bełchatowie na ul. Kościuszki 2.
Więcej informacji na temat warsztatów w późniejszym terminie.
PLANOWANE SPOTKANIA INTERGRUP
INTERGRUPA CENTRUM
12.11.2017 r. BSA Rodzina Łódź ul. Limanowskiego 196A godz. 10:00-14:00
Na każdym spotkaniu Intergrupy Centrum odbywa się warsztat Tradycji AA.
INTERGRUPA ŁÓDŹ
Następne spotkanie Intergrupy: 03.12.2017 r. o godz. 10.00 w Punkcie Informacyjno-Kontaktowym AA
w Łodzi przy ul. Więckowskiego 13 (II p.).
Spotkanie robocze służb odbędzie się w piątek 24.11.2017 r. o godz. 18.00 w PIK w Łodzi.
Zespół ds. niesienia posłania do ZK i AŚ spotyka się w dniu 03.12.2017 r.
w godz. 8:30-9:30 w PIK (przed spotkaniem Intergrupy).
Zespół ds. współpracy z profesjonalistami spotyka się w dniu 03.12.2017 r.
w godz. 12:30-13:30 w PIK (po spotkaniu Intergrupy).
INTERGRUPA MAZOWSZE PŁOCK
Spotyka się w każdą 3 sobotę miesiąca o godzinie 16:00  w Płocku ul. Misjonarska 22.
Na każdym spotkaniu odbywa się warsztat Tradycji AA.
INTERGRUPA ZIEMIA PIOTRKOWSKA
19.11.2017 godz. 10:00 Drużbice 50
O godzinie 9:30 spotykają się członkowie zespołu ds. zk i aś, oraz zespołu ds. informacji publicznej.
INTERGRUPA ZIEMIA SIERADZKA
17.12.2017 Sieradz godz. 10:00
PLANOWANE TERMINY SPOTKAŃ RADY REGIONU ŁÓDŹ
14.01.2018 r.
Łódź ul. Więckowskiego 13 o godz. 10:00 o 9:30 spotkania zespołów
Planowane terminy Spotkania Zespołu Zakładów Karnych i Aresztów Śledczych
Wszystkie spotkania odbywać się będą w każdy czwarty czwartek parzystego miesiąca
w PIKu Łódź ul. Więckowskiego 13 o godz. 18:00.
26.10.2017 r.
28.12.2017 r.
XXIII ZLOT RADOŚCI REGIONU AA ŁÓDŹ
2018