19.10.2014


Sprawozdanie ze spotkania Intergrupy „Łódź”.

Spotkanie odbyło się w dniu 05.10.14 r. w siedzibie PIK Regionu „Łódź”. Udział wzięło: 28 mandatariuszy, 2 reprezentantów do RR, 7 służebnych Intergrupy.
Podjęte tematy:
1. Przedstawienie działań poszczególnych służb Intergrupy „Łódź”.
2. Relacje mandatariuszy z życia grup AA.
3. Dzielenie się zebranych doświadczeniem: „Jak moja grupa realizuje nasz główny cel zgodnie z zasadami zawartymi w Trzech Legatach:
Zdrowieniu, Jedności i Służbie?”.

4. Dyskusja i wnioski na następne spotkanie Intergrupy.
Następne spotkanie Intergrupy „Łódź” odbędzie się dnia 02.11.2014 r. od godz. 10.00 w PIK.
Pełne sprawozdanie z prac Intergrupy można otrzymać drogą e-mail od łącznika Intergrupy „Łódź”.
14.10.2014

Informacja.

W dniu 17 .10.2014 ( piątek ) w Pabianicach  ul. Bagatela 12 I piętro, odbędzie się Mityng Informacyjny AA w godzinach18.30.- 19.30.

Spotkanie otwarte

Rzecznik Intergrupy Łódź13.10.2014

Intergrupa Ziemia Sieradzka informuje,że najbliższe spotkanie intergrupy odbędzie się
26.10.2014 r o godz 10.00 w Złoczewie na ul Kościelnej 16 (salka koło kościoła), a nie jak
wcześniej planowano w Sieradzu.
05.10.2014

Sprawozdanie ze spotkania Rady Regionu Łódź w dniu 21.09.2014 r.

Po odbyciu spotkań zespołów regionalnych, służebni zdali relację z przebiegu służby od ostatniej Konferencji Regionu
Następne spotkanie Rady Regionu odbędzie się dnia 18.01.2015 r. o godz. 10.00 w Punkcie Informacyjno-Kontaktowym w Łodzi przy ul. Więckowskiego 13 IIp.
Region informuje, że szczegółowe sprawozdanie z prac Regionu można otrzymywać drogą elektroniczną po wcześniejszym zapisaniu się na listę u Łącznika Internetowego Regionu03.10.2014

Służby Intergrupy AA "Łódź" zapraszają wszystkich przedstawicieli Grup
oraz wszystkich zainteresowanych, na spotkanie Intergrupy,
które odbędzie się w dniu 5.X.2014r. w Punkcie Informacyjno-Kontaktowym
w Łodzi przy ulicy Więckowskiego 13 II piętro o godzinie 10:0015.09.2014

Służby Grupy AA „Izba” informują, że od miesiąca września organizują mitingi
otwarte, spikerskie na które serdecznie zapraszają. Mitingi otwarte są
skierowane nie tylko do ludzi uzależnionych, ale do wszystkich tych, których
dotyka problem choroby alkoholowej. Mitingi odbywać się będą w każdą 3
niedzielę ostatniego miesiąca kwartału o godzinie 10:00 przy ulicy
Kilińskiego 228 w salce na tyłach kościoła04.09.2014

ZAPROSZENIE

NA VIII REGIONALNE

WARSZTATY SPONSOROWANIA
Drodzy Przyjaciele,
mamy przyjemność zaprosić wszystkich zainteresowanych na
VIII Regionalne Warsztaty Sponsorowania Regionu Łódź,
które  odbędą się:
                             11.10.2014r. (sobota)
                             godz. 10.00 – 15.15
                          w Warcie, ul. Sieradzka 3
                      Wojewódzki Szpital Psychiatryczny
                          Oddział Leczenia Uzależnień

   „Czy  sponsor  jest mi potrzebny do zdrowienia? - czym jest sponsorowanie.“
   ,,Kiedy jest dobry moment, żeby zacząć pracę ze sponsorem?‘‘

             PROGRAM
  9.30  - 10.00 - rejestracja uczestników
10.00  - 12.00 - wypowiedź spikera, pytania, dzielenie się doświadczeniem
12.00  - 13.00 - przerwa obiadowa
13.00  - 14.30- wypowiedź spikera, pytania, dzielenie się doświadczeniem
14.30  - 14.45 - przerwa
14.45  - 15.15 - podsumowanie i zakończenie warsztatów.

            Koszty organizacyjne 5 zł
Uwaga: istnieje możliwość zamówienia obiadu na terenie szpitala, dla chętnych telefon kontaktowy: 
509 402 265 do 08.10.2014

                                                                                      
                                                                                             Zapraszamy        
                                                                                      Zespół Organizacyjny

02.09.2014

ZAPROSZENIE
Biuro Służby Krajowej informuje, że spotkanie Rzeczników Regionów i Intergrup odbędzie się w dniach 17 – 19 października 2014 r. W Ośrodku "Prząśniczka" w Łodzi ul. Studencka 20/24.

  KALENDARIUM WYDARZEŃ11.10.2014r. VIII  Regionalne Warsztaty Sponsorowania w Warcie, ul. Sieradzka 3

PLANOWANE SPOTKANIA INTERGRUP
26.10 2014 r. godzina 10.00  Intergrupa Ziemia Siradzka Sieradz ul. Krakowskie Przedmieście 12/01


               Planowane terminy spotkań Rady Regionu Łódź
18 styczeń 2015
22 marzec 2015
17 maj 2015
14 czerwiec 2015 –konferencja w Płocku
20 wrzesień 2015
13 grudzień 2015
Spotkania Rady Regionu są planowane 4 razy w roku. Terminy mogą jeszcze ulec zmianie.