Aktualizowane na bieżąco (ostatnia aktualizacja - 21.01.2015)
 
SPRAWOZDANIA ZE SPOTKAŃ KONFERENCJI REGIONU, RADY REGIONU, INTERGRUP - Gdańska, Kaszubska, Kociewie, Zatoka, Żuławy.

(poniżej wersje skrócone - sprawozdania w pełnym brzmieniu są dostępne u Służb Intergrup, Regionu, oraz przekazywane pocztą emitent do osób ujętych na liście wysyłkowej - zgłoszenia do listy wysyłkowej emitent-a należy przesyłać na adres: baltycki@aa.org.pl)


*********************************************************************************************************
RAPORT
ze spotkania Intergrupy AA „KOCIEWIE” z dnia 17 stycznia 2015r.

Gospodarzem Intergrupy była Grupa AA „I KROK” z Chojnic.
    Spotkanie rozpoczął Rzecznik Grupy, od odczytania preambuły AA, tekstów początkowych. Prowadzenie przekazał Rzecznikowi Intergrupy KOCIEWIE. Odczytaliśmy 12 koncepcji AA. Rzecznik intergrupy przekazał informację o śmierci naszego kolegi Józka. Po czym zaproponował następujący przebieg intergrupy:

1. Głos dla Służb Grup AA,
2. Głos dla Służb Intergrupy Kociewie,
3. Wolne wnioski.

Propozycję przyjęliśmy jednomyślnie.

Ad. 1 – Głos dla Grup AA:
 W spotkaniu uczestniczyło 8 Grup AA:  Trzeźwość Starogard, Promyk Starogard, Dromader Skarszewy, I-krok Chojnice, Wielbłąd Chojnice, Początek Lubichowo, Ku słońcu Starogard, Daniel Chojnice
Grupy podzieliły się informacjami na temat pracy w grupach.

 Ad. 2 – Głos dla Służb Intergrupy Kociewie:
– Łącznik ds. Internetu:
    Podziękował za zaufanie kolegów z grup. Zaproponował  odpowiedzieć e – mailem na pytania zadane przez mandatariusza z grupy Promyk ze Starogardu. Propozycja została przyjęta, oraz omówiliśmy odpowiedzi na zadane pytania.
 – Kolporter :
    
Poinformował o stanie literatury, oraz o nadwyżkach. Zaproponował podział literatury na 3 obręby (Tczew, Chojnice, Starogard)
 – Skarbnik :
    
Przedstawił stan finansów.

Ad. 3 – Wolne wnioski:
            Omówiliśmy nasze pilne i bieżące sprawy.
 
 Następne Spotkanie Intergrupy odbędzie się  dnia 21 lutego 2015r.
- gospodarzem będzie Grupa AA  „Trzeźwość” ze Starogardu Gd. – Łapiszewo.
 *********************************************************************************************************

 

***********************************************************************************************************