Aktualizowane na bieżąco (ostatnia aktualizacja - 19.04.2015)
 
SPRAWOZDANIA ZE SPOTKAŃ KONFERENCJI REGIONU, RADY REGIONU, INTERGRUP - Gdańska, Kaszubska, Kociewie, Zatoka, Żuławy.

(poniżej wersje skrócone - sprawozdania w pełnym brzmieniu są dostępne u Służb Intergrup, Regionu, oraz przekazywane pocztą emitent do osób ujętych na liście wysyłkowej - zgłoszenia do listy wysyłkowej emitent-a należy przesyłać na adres: baltycki@aa.org.pl)


*********************************************************************************************************
RAPORT
ze Spotkania Intergrupy AA "ZATOKA",
które odbyło się dnia 21 .03.2015 roku. Gospodarzem była Grupa AA "Panorama".

1. Omówiliśmy zmiany, które mają nastąpić w funkcjonowaniu Regionu AA "Bałtyckiego", w szczególności o przeniesieniu na Intergrupy odpowiedzialności i zadań dotyczących pomagania innym alkoholikom.

2. Przeprowadziliśmy wybory do służb w Intergrupie.

3. Zbliżają się kolejne warsztaty w Jastrzębiej Górze oraz warsztaty Tradycji AA na Grupie "Uwierzyliśmy" w terminie 18 - 19 kwietnia 2015 roku. Zapraszamy do udziału.

4. W Jastrzębiej Górze otwarto nowy Ośrodek dla bezdomnych. Zaproponowano nam utworzenie tam nowej Grupy AA. Ustaliliśmy, że wspólnie będziemy wspierać się w budowaniu i rozwoju tej Grupy.

Kolejne spotkanie Intergrupy AA "ZATOKA" odbędzie się dnia 25.04.2015 roku o godz. 10:00 na Grupie AA "Spikerska" w Gdyni - ZAPRASZAMY.

*********************************************************************************************************

SPRAWOZDANIE
Z INTERGRUPY KASZUBSKIEJ – 22.03.15 Lębork.

Gospodarzem spotkania była grupa AA ZDRÓJ  WICKO.

Rzecznik zaproponował następujący program spotkania który przyjęto jednomyślnie:

1.        Warsztat koncepcji: koncepcja 3;
2.        Relacje z grup;
3.        Sprawy różne, ważne;

          – Zlot radości
4.        Głos dla służb;

          – Łącznik ds. Internetu,
          – Kolporter,
          – Łącznik ds. zakładów karnych,
          – Skarbnik zespół ds. informacji publicznej,
          – Komisja ds. literatury,

ad. 1.  Warsztat koncepcji: koncepcja 3:  Podzieliliśmy się swoimi doświadczeniami w realizacji Koncepcji Trzeciej – szczegółowy opis w wersji „emitent”.

ad. 2.  Relacje z grup:  Służby i przedstawiciele przekazali informacje dotyczące życia i pracy Grup AA.

ad. 3.  Sprawy różne:  Omówiliśmy przede wszystkim sprawy dotyczące organizacji tegorocznego Zlotu Radości Regionu AA Bałtyckiego w Mauszu. Wysłano już zaproszenie i opracowano ulotkę Zlotu.

ad. 4.  Głos dla służb:  Osoby pełniące służbę w Intergrupie zdały nam relację z realizacji swoich zadań.

*********************************************************************************************************
RAPORT
ze spotkania Intergrupy AA „KOCIEWIE” z dnia 21 lmarca 2015r.
Gospodarzem Intergrupy była Grupa AA „Radość” ze Starogardu Gdańskiego

Spotkanie rozpoczął Mandatariusz Grupy „Radość”. Prowadzenie przekazał Skarbnikowi Intergrupy KOCIEWIE. Zaproponował przebieg spotkania  Intergrupy :

1. Głos dla Służb Grup AA,
2. Głos dla służb,
3. Wybór cienia rzecznika Intergrupy Kociewie,
4. Wolne wnioski.
Propozycję przyjęliśmy jednomyślnie. 

Ad. 1 – Głos dla Grup AA:

W spotkaniu uczestniczyło 14 Grup AA: „Rozsądek” Tczew ,”Nowe życie” Tczew „Ziarno” Starogard „Fenix” Tczew , „Radość” Starogard , „Trzeźwość” Starogard, „Promyk” Starogard,” Dromader” Skarszewy, ” I-krok” Chojnice,  „Odnowa „ Gniew , „Cystersi” Pelplin , „Iskierka” Zblewo , „Adwentus” Skórcz , „Wielbłąd” Chojnice.  

Grupy podzieliły się informacjami na temat pracy w grupach.

Ad. 2 – Głos dla służb Intergrupy Kociewie :
– Kolporter  przedstawił stan literatury.
– Łącznik ds. Internetu poinformował o realizacji zadań wynikających z pełnionej służby.
– Skarbnik przedstawił stan finansów.

Ad. 3 – Wybór zastępcy rzecznika Intergrupy Kociewie:
     Głosowanie odbyło się zgodnie z ordynacją trzeciego dziedzictwa. Wybraliśmy zastępcę rzecznika.

Ad. 4 – Wolne wnioski :

               Przedyskutowaliśmy wspólnie ważne i nurtujące nas sprawy.

 Następne Spotkanie Intergrupy odbędzie się  dnia 18 kwietnia 2015r. - gospodarzem będzie Grupa AA  „Fenix” z Tczewa.

*********************************************************************************************************
RAPORT
ZE SPOTKANIA INTERGRUPY AA ,,ŻUŁAWY’’ –
Elbląg,  14.02.2015r.
 

        Gospodarzem spotkania była grupa AA  KROKUS w Elblągu. W spotkaniu uczestniczyli mandatariusze i łącznicy w AŚ i ZK z 25 grup AA

(ANAKONDA, ODNOWA Prabuty, DROMADER, PRZYJACIELE BILLA W. , JAŚMIN ZK Kwidzyn, FENIKS, KOPERNIK Frombork, KAROL Dzierzgoń, JUTRZENKA AŚ, KROKUS, NADZIEJA Elbląg, TĘCZA, TROJAN Elbląg, NADZIEJA Szawałd, NADZIEJA Sztum, ODNOWA  ZK, PŁOMYK,ROBERT Braniewo, PARADOKS Pieniężno, POŁUDNIE, PRZEBUDZENIE, WIOSNA ZK Malbork, SŁONECZNI Ryjewo).

Program spotkania:

1. Warsztat nt. TRADYCJI VI
2. Głos dla służb grup AA
3. Głos dla służb Intergrupy
4. Zaproszenia
5. Pilne sprawy, wolne wnioski

Adnotacje do punktów spotkania:

Ad.1. Podzieliliśmy się doświadczeniami dotyczącymi rozumienia i stosowania Tradycji Szóstej.

Ad.2. Przedstawiciele Grup AA podzielili się informacjami z życia grup. W większości Grup AA sytuacja bez większych zmian.

- STOKROTKI Kwidzyn- 1-SZY mityng miesiąca jest otwarty.

- TĘCZA Elbląg- wszystkie otwarte, wybrano służby Grupy.

- POŁUDNIE Malbork- raz w m-cu warsztaty Tradycji.

- Powstała nowa grupa AA NOWE ŻYCIE Malbork

Ad.3. Pełniący służbę w Intergrupie zdali relację ze swej służby.

Ad.4. Na kolejne spotkanie Intergrupę AA zaprosiła Grupa AA ,,Feniks’’ Frombork - 14.03.2015 ul. Młynarska 6 godz.10.00. 

Ad.5. Propozycja aby mitingi w szpitalach i ZK były otwarte.
*********************************************************************************************************

RAPORT
ze spotkania Intergrupy AA „KOCIEWIE” z dnia 21 lutego 2015r.
Gospodarzem Intergrupy była Grupa AA „Trzeźwość” ze Starogardu Gdańskiego

     Spotkanie rozpoczął Rzecznik Grupy, od minuty ciszy za pamięć kolegów z Gniewu i Czerska. Następnie odczytał preambułę AA, teksty początkowe. Odmówiliśmy Modlitwę o Pogodę Ducha oraz odczytaliśmy 12 kroków, 12 tradycji przedstawiając się. Prowadzenie przekazał Rzecznikowi Intergrupy KOCIEWIE. Zaproponował przebieg spotkania  Intergrupy:

1. Głos dla Służb Grup AA,
2. Informacje o służbach regionu Bałtyckiego,
3. Omówienie konferencji w Pucku (19-21 czerwca br) i zlot Radości 2016r.
4. Głos dla służb,
5. Warsztaty kolporterów i łączników internetowych,
6. Głosowanie na służbę kolportera rejon Chojnic,
7. Wolne wnioski.

Propozycję przyjęliśmy jednomyślnie.

Ad. 1 – Głos dla Grup AA:

     W spotkaniu uczestniczyło 10 Grup AA: „Rozsądek” Tczew ,”Nowe życie” Tczew „Ziarno” Starogard „Fenix” Tczew , „Radość” Starogard , „Trzeźwość” Starogard, „Promyk” Starogard,” Dromader” Skarszewy,” I-krok” Chojnice, „Ku słońcu” Starogard Gd. 

Grupy podzieliły się informacjami na temat pracy w grupach.

Ad. 2 –Informacje o służbach regionu Bałtyckiego :

Pełniący służbę podzielili się informacjami dotyczącymi realizacji swoich zadań wynikających ze służby.


Ad. 3 –Konferencja w Pucku 19-21 czerwca 2015r :
     Wstępnie ustaliliśmy, że na konferencję możemy wysłać 5 delegatów. Na konferencji musimy podać dokładne miejsce Zlotu Radości w 2016 r. Prośba do grup aby kierowały propozycje ośrodków, które by miały 200 miejsc noclegowych, koszty na 2 doby jakimi dysponujemy z wyżywieniem (śniadanie , obiad , kolacja) to 140zł od osoby.


Ad. 4 –Głos dla służb Intergrupy Kociewie :

 Pełniący służbę podzielili się informacjami dotyczącymi realizacji swoich zadań wynikających ze służby.


Ad. 5 – Warsztaty kolporterów i łączników internetowych :
 
    Na warsztaty kolporterów oddelegowani zostali kolporter Intergrupy Kociewie i cień kolportera.
    Na warsztaty łączników internetowych oddelegowany został Łącznik ds. Internetu Intergrupy Kociewie .


Ad. 6– Wybory kandydata na „kolportera obrębu Chojnice” :
      W głosowaniu tajnym wybraliśmy kandydata na w/w służbę .


Ad. 7 – Wolne wnioski :

     - Ustaliliśmy, że Intergrupa w czerwcu odbędzie się po konferencji w Pucku tj. 27.czerwca 2015r, gdyż poprzedni termin kolidował z konferencją.


ZAKOŃCZENIE INTERGRUPY:

Odczytano teksty końcowe, wspólnie odmówiliśmy Modlitwę o Pogodę Ducha.

Następne Spotkanie Intergrupy odbędzie się  dnia 21 marca 2015r. - gospodarzem będzie Grupa AA  „Radość” ze Starogardu Gd..

*********************************************************************************************************
RAPORT
ze Spotkania Intergrupy Zatoka,
które odbyło się dnia 24 .01.2015 roku w Gdyni. Gospodarzem była Grupa AA "Kosakowo".

1. Pierwszą część przeznaczono na Warsztat Koncepcji oraz dyskusję na ten temat.
2. W drugiej części odbyło się głosowanie do służb Intergrupy.
3. W trzeciej części zajęto się sprawami bieżącymi, problemami pojawiającymi się na grupach i nurtującymi tematami oraz oddano głos powiernikowi do BSK.

Kolejne spotkanie Intergrupy „Zatoka” odbędzie się 21.03.2015r. o godz. 10:00 na grupie „Panorama” w Gdyni.

*********************************************************************************************************

RAPORT
ze Spotkania Intergrupy Kaszubskiej
które odbyło się dnia 18.01.2015 roku w Słupsku. Gospodarzem była Grupa AA „Pogoda Ducha”.

     Rzecznik Intergrupy przywitał przybyłych i zaproponował następujący program spotkania:

1. Warsztat – Koncepcja 1 i 2;  
2. Relacje z Grup;  
3. Sprawy różne, ważne; 
   - Zlot Radości, 
   - Warsztaty Tradycji w Lęborku, 
4. Głos dla służb; 
  - Łącznik ds. Internetu, 
  - Kolporter, 
  - Łącznik ds. niesienia posłania AA do ZK i AŚ, 
  - Skarbnik i Zespół ds. Informacji Publicznej, 
  - Komisja ds. Literatury.

Ad. 1. Podzieliliśmy się swoją wiedzą oraz doświadczeniami w realizacji Koncepcji 1 i 2.

Ad. 2. Przedstawiciele Grup AA, wchodzących w skład Intergrupy Kaszubskiej, podzielili się informacjami z życia Grup.

 Ad. 3.
- Przedstawiono informacje dotyczące przygotowań Zlotu Radości w Mauszu. Przeprowadziliśmy dyskusję na temat organizacji tego Zlotu wyznaczając sobie kolejne zadania do realizacji.

- W trakcie dyskusji i wymiany doświadczeń uzgodniliśmy, że przeprowadzimy Warsztat Tradycji AA w Lęborku, ustalając datę Warsztatu na 22.03.2015r., od godz. 10:00.

- Omówiliśmy również inne – pilne dla nas – sprawy.

Ad. 4. Służebni przekazali informacje na temat realizacji swoich zadań w ramach pełnionych służb i obowiązków. Szczegółowe sprawozdania rozesłano systemem EMITENT.

*********************************************************************************************************

RAPORT
ze spotkania Intergrupy AA „KOCIEWIE” z dnia 17 stycznia 2015r.

Gospodarzem Intergrupy była Grupa AA „I KROK” z Chojnic.

    Spotkanie rozpoczął Rzecznik Grupy, od odczytania preambuły AA, tekstów początkowych. Prowadzenie przekazał Rzecznikowi Intergrupy KOCIEWIE. Odczytaliśmy 12 koncepcji AA. Rzecznik intergrupy przekazał informację o śmierci naszego kolegi Józka. Po czym zaproponował następujący przebieg intergrupy:

1. Głos dla Służb Grup AA,
2. Głos dla Służb Intergrupy Kociewie,
3. Wolne wnioski.

Propozycję przyjęliśmy jednomyślnie.

Ad. 1 – Głos dla Grup AA:
     W spotkaniu uczestniczyło 8 Grup AA:  Trzeźwość Starogard, Promyk Starogard, Dromader Skarszewy, I-krok Chojnice, Wielbłąd Chojnice, Początek Lubichowo, Ku słońcu Starogard, Daniel Chojnice
Grupy podzieliły się informacjami na temat pracy w grupach.

 Ad. 2 – Głos dla Służb Intergrupy Kociewie:
Łącznik ds. Internetu:
     Podziękował za zaufanie kolegów z grup. Zaproponował  odpowiedzieć e – mailem na pytania zadane przez mandatariusza z grupy Promyk ze Starogardu. Propozycja została przyjęta, oraz omówiliśmy odpowiedzi na zadane pytania.

Kolporter :
    Poinformował o stanie literatury, oraz o nadwyżkach. Zaproponował podział literatury na 3 obręby (Tczew, Chojnice, Starogard)

Skarbnik :
    Przedstawił stan finansów.

Ad. 3 – Wolne wnioski:
Omówiliśmy nasze pilne i bieżące sprawy.
 

Następne Spotkanie Intergrupy odbędzie się  dnia 21 lutego 2015r.
- gospodarzem będzie Grupa AA  „Trzeźwość” ze Starogardu Gd. – Łapiszewo.
*********************************************************************************************************

RAPORT
ze Spotkania Intergrupy Żuławy,
które odbyło się dnia 10.01.2015 roku w Elblągu. Gospodarzem była Grupa AA "Trojan"

     W spotkaniu uczestniczyli mandatariusze i łącznicy w AŚ i ZK z 22 grup AA (ANAKONDA, ODNOWA Prabuty, DROMADER, PRZYJACIELE BILLA W., JAŚMIN ZK Kwidzyn, FENIKS, KOPERNIK Frombork, KAROL Dzierzgoń, JUTRZENKA  AŚ, KROKUS, NADZIEJA, TĘCZA, TROJAN, NADZIEJA Szawałd, NADZIEJA Sztum, ODNOWA, PŁOMYK Braniewo, PARADOKS Pieniężno, POŁUDNIE, PRZEBUDZENIE Malbork, SŁONECZNI Ryjewo). Rozdano 22 mandaty.

Program spotkania:

1. Warsztat nt. sprawozdania ze spotkania rzeczników;
2. Głos dla służb grup AA;
3. Głos dla służb Intergrupy;
4. Zaproszenia;
5. Pilne sprawy, wolne wnioski.

Adnotacje do punktów spotkania:

Ad.1. Podzieliliśmy się swoimi spostrzeżeniami, uwagami i doświadczeniami.

Ad.2. Przedstawiciele Grup AA podzielili się informacjami z życia grup. W większości Grup AA sytuacja bez większych zmian.

Ad.3. Pełniący służbę w Intergrupie zdali relację ze swej służby.

Ad.4. Na kolejne spotkanie Intergrupę AA zaprosiła Grupa AA ,,KROKUS’’ w Elblągu. Spotkanie odbędzie się w dniu 14.02.2015r. o godz. 10:00.

Ad.5.
- Wspólnota AA z Pasłęka - grupy ,,LIMES’’ i ,,JAROSŁAW’’ zapraszają wszystkich  sympatyków na miting otwarty z okazji XXV rocznicy niesienia posłania, który odbędzie się 7 lutego 2015r., ul. Wojska Polskiego 36. godz. 18:00.
- 29.01.2015r. o godzinie 19:00 na Grupie PRZYJACIELE BILLA W. przy ul. Piłsudskiego 47, odbędzie się miting spikerski.

 *********************************************************************************************************