Aktualizowane na bież±co (ostatnia aktualizacja - 05.01.2016)
 
SPRAWOZDANIA ZE SPOTKAŃ KONFERENCJI REGIONU, RADY REGIONU, INTERGRUP - Gdańska, Kaszubska, Kociewie, Zatoka, Żuławy.

(poniżej wersje skrócone - sprawozdania w pełnym brzmieniu s± dostępne u Służb Intergrup, Regionu, oraz przekazywane poczt± emitent do osób ujętych na li¶cie wysyłkowej - zgłoszenia do listy wysyłkowej emitent-a należy przesyłać na adres: baltycki@aa.org.pl)


*********************************************************************************************************
RAPORT
ze spotkania Intergrupy AA „KOCIEWIE” z dnia 21 listopada 2015r.
Gospodarzem Intergrupy była Grupa AA „Odnowa” z Gniewa

1. Intergrupa AA Kociewie zwiększyła się o kolejn± Grupę. W B±kowie koło Warlubia powstała Grupa AA "Barka", która spotyka się w czwartki od godziny 18:00. Spotkania odbywaj± się w Wiejskiej ¦wietlicy ¦rodowiskowej w B±kowie. W ostatni czwartek miesi±ca mityng otwarty (ogólnodostępny dla osób spoza AA).

2. Ustalili¶my terminarz spotkań Intergrupy Kociewie na 2016 rok. Istotn± zmian± jest to, że bedziemy się spotykali generalnie w każd± drug± sobotę miesi±ca, a nie w trzeci± - jak było dotychczas. Pełne kalendarium można znaleĽć na stronie: http://www.aa.org.pl/main/view_komunikaty_rsi.php?region_aa=003&dyrektywa=komunikaty

*********************************************************************************************************