Aktualizowane na bieżąco 
 
SPRAWOZDANIA ZE SPOTKAŃ KONFERENCJI REGIONU, RADY REGIONU, INTERGRUP - Gdańska, Kaszubska, Kociewie, Zatoka, Żuławy.

(poniżej wersje skrócone - sprawozdania w pełnym brzmieniu są dostępne u Służb Intergrup, Regionu, oraz przekazywane pocztą emitent do osób ujętych na liście wysyłkowej - zgłoszenia do listy wysyłkowej emitent-a należy przesyłać na adres: baltycki@aa.org.pl)


*********************************************************************************************************
AKTUALNE INFORMACJE ZNAJDZIESZ NA STRONIE aa.org.pl

*********************************************************************************************************