Wykaz mityngów AA grup polskojęzycznych we Islandi

OSTATNIA AKTUALIZACJA : 14.09.2007r.

,,TEN SPIS NIE MOŻE BYĆ UŻYWANY JAKO LISTA ADRESOWA ANI DLA ŻADNYCH INNYCH CELÓW POZA CELAMI AA''

O - mityngi otwarte, tzn. może przyjść każdy ; Z - mityngi zamknięte (tylko dla alkoholików).Cyframi oznaczono kolejny tydzień w miesiącu i tak ,,3'' oznacza trzeci poniedziałek, wtorek, środę ... miesiąca.Użyte skróty : w. = wszystkie ; ost. = ostatni.

Poniedziałek











Wtorek









Środa









Czwartek










Piątek

19:00



Reidarfur

Huta aluminium w Reidarfur, Mitingi AA odbywają się w hagi (hagi to nazwa campu, mitingi przy biurze w pomieszczeniu szkoleniowym)






Sobota











Niedziela