Informację o mityngach prowadzonych w języku polskim poza granicami kraju
znajdują się na stronie:
http://www.aa-pik-wielkabrytania.org.pl