Szczegółowe informacje odnośnie funkcjonowania grup polskojęzycznych poza granicami kraju:
Niemcy - niemcy@aa.org.pl
Anglia - anglia@aa.org.pl
Irlandia - irlandia@aa.org.pl

inne kraje- eu@aa.org.pl