Literatura AA


Rzut oka na AA

(001457) Kilka najważniejszych faktów na temat AA. Co to jest AA? Jak Anonimowi Alkoholicy utrzymują trzeźwość? Czego nie robi AA? itp.

AA dla kobiet

(001457) Przejmujące doświadczenia kobiet, u których alkohol poczynił olbrzymie straty we wszystkich aspektach życia doprowadzając je na ,,samo dno". Dzięki prostemu programowi
Anonimowych Alkoholików znalazły one sposób, jak przestać pić, jak zachować trzeźwość
i jak zbudować nowe godne i bez poczucia winy życie.

Grupa AA

(001457) Grupa AA
...gdzie wszystko się zaczyna. Jak funkcjonuje grupa. Jak zacząć.
Podręczny informator obejmujący następujące zagadnienia: 1. Czym jest grupa AA, 2. Jak funkcjonuje grupa, 3. Relacje grupy na zewnątrz, 4. Jak grupa AA wpasowuje się w strukturę AA jako całości.

Duchowni pytają o wspólnotę AA

(001457) Wielu duchownych dobrze zna AA jako ich sojusznika -nie związanego z żadnym wyznaniem- w niesieniu pomocy alkoholikom. Odpowiadając na pytania najczęściej zadawane przez duchownych, przedstawiony został program i zasady AA.

Myślisz, że jesteś inny ?

(001457) Wiele osób myślało, że są wyjątkowe i że AA nie jest dla nich. Gdy przystąpiły one do AA odkryły, że AA pomaga im osiągnąć trzeźwość tak samo, jak pomogło tysiącom, którzy także sądzili, że są inni. Jedynym warunkiem przynależności do AA jest pragnienie zaprzestania picia. I o tym, że wszyscy są równi w obliczu choroby alkoholowej jest ta broszura.

44 pytania

(001457) Podstawowe informacje o tym co to jest AA, czym zajmują się Anonimowi Alkoholicy na mityngach, oraz jak działa program zdrowienia z choroby alkoholowej oparty na 12 Krokach AA. Wyłania się z nich obraz wspólnoty mężczyzn i kobiet, którzy mają jeden wspólny cel - samemu zachowywać trzeźwość i pomagać innym w uzyskaniu i zachowaniu trzeźwości.

AA w zakładach karnych

Jak założyć i jak ma funkcjonować grupa AA w zakładzie karnym.
(001457)

Czy AA może Ci pomóc ?

12 pytań, na które odpowiadając uczciwie możesz przekonać się czy masz problem z alkoholem i zdecydować czy chcesz przystąpić do AA.
(001457)

Czy AA jest dla mnie ?

12 pytań, na które odpowiadając uczciwie możesz przekonać się czy masz problem z alkoholem i zdecydować czy chcesz przystąpić do AA.
(001457)

Czy w Twoim życiu jest alkoholik ?

(001457) Publikacja ta oparta jest na doświadczeniach osób, które wiedzą co oznacza życie z osobą uzależnioną od alkoholu. Wyjaśnia jak znajomość programu AA może być pomocna rodzinie, przyjaciołom i wszystkim bliskim alkoholika.

Artykuł Jacka Alexandra o AA

(001457) Dzięki temu artykułowi, który został opublikowany w 1941 roku tysiące osób po raz pierwszy dowiedziało się czym jest i jak pomaga osiągnąć trzeźwość Wspólnota Anonimowych Alkoholików. Liczne przykłady zmagania się z chorobą alkoholową i osiągania trzeźwości dzięki praktykowaniu programu zdrowienia AA sprawiają, iż jest to niezwykle pasjonująca
i pożyteczna lektura.

Jak mówić o AA poza AA

(001457) Sugestie co mówić i jak mówić o chorobie alkoholowej i AA na spotkaniach poza wspólnotą dla zainteresowanych stosowanym w AA podejściem do alkoholizmu. Kto jest uprawniony do mówienia? O czym mówić? Krótki konspekt wystąpienia. 20 pytań najczęściej zadawanych na spotkaniach poza AA i odpowiedzi na nie.

To jest AA

(001457) Wprowadzenie do programu zdrowienia AA dla wszystkich, którzy sądzą, że mają problem
z alkoholem.

Jak rozumieć anonimowość

(001457) 12 Tradycja Anonimowych Alkoholików brzmi: Anonimowość stanowi duchową podstawę wszystkich naszych Tradycji przypominając nam zawsze o pierwszeństwie zasad przed osobistymi ambicjami. Jak zachować anonimowość na szczeblu osobistym oraz na szczeblu kontaktów z mediami?

Za młodzi ?

(001457) Nikt nie jest za młody, aby mieć problem z alkoholem. Przeznaczona dla nastolatków
broszura ukazująca historie picia młodych ludzi i ich drogę do AA.

Dwanaście Kroków ilustrowane

Każdy z Dwunastu Kroków Anonimowych Alkoholików opatrzony jest ilustracją i krótkim zdaniem wyjaśniającym istotę Kroku.
(001457)

Dwanaście Tradycji ilustrowane

(001457) Współzałożyciel AA Bill W. powiedział: Nasze Tradycje są przewodnikiem do lepszego planowania naszej pracy i życia. Prezentacja w dowcipny i przystępny sposób ducha
i praktycznego zastosowania Tradycji AA.

Co zdarzyło się Joemu ?

!BRAK! Dramatyczna historia młodego konstruktora mającego problem alkoholowy opowiedziana w stylu komiksowym.
(001457)

Sponsorowanie. Pytania i odpowiedzi

(001457) Publikacja ta wyjaśnia czym jest sponsorowanie w AA i odpowiada na wiele pytań często zadawanych przez tych, którzy chcieliby znaleźć sponsora , przez tych Anonimowych Alkoholików którzy pragną dzielić się swoją trzeźwością poprzez sponsorowanie oraz przez grupy AA, które chcą rozwinąć działalność sponsorską.

Nowicjusz pyta...

(001457) Dla tych, którzy po raz pierwszy stykają się ze Wspólnotą Anonimowych Alkoholików. Odpowiedzi na pytania dotyczące AA najczęściej nurtujące nowicjuszy .

Wzrastanie w służbie

(001457) Każdy z nas zdrowiejących alkoholików ma jakiś dług wdzięczności wobec Wspólnoty Anonimowych Alkoholików. Można go spłacić na różne sposoby. Jednym z nich jest służba w AA.

Pytania do 12 Tradycji

(001457) Sprawdź czy rozumiesz i stosujesz Tradycje AA. Lista pytań pomocniczych.
Do użytku indywidualnego dla uczestników AA jak i do wykorzystania przez grupę AA jako podstawa do omawiania Tradycji na mityngu.

Jak AA współpracują z profesjonalistami

(001457) Doświadczenia AA w współpracy z profesjonalistami. Pytania i odpowiedzi dotyczące współpracy AA z profesjonalistami związane z najczęściej występującymi nieporozumieniami. Znaczenie Tradycji AA w tej współpracy. Sugestie kierunków współpracy AA z profesjonalistami.

Młodzi i AA

(001457) Doświadczenia ludzi, u których mimo młodego wieku (16-27) lat alkohol poczynił olbrzymie spustoszenia w ich życiu. Mimo wielu wątpliwości przystąpili oni do AA , zaczęli praktykować program 12 Kroków i jak sami przyznają AA uratowało im życie i obdarzyło nowym początkiem. Przekonali się też, że było to najlepsze co się im kiedykolwiek przytrafiło. Także test pomagający sprawdzić czy mimo młodego wieku masz problem z alkoholem.

Scenariusz prowadzenia mityngu

(001457) Zgodnie z Tradycją IV, każda grupa AA jest niezależna we wszystkich sprawach, z wyjątkiem tych, które dotyczą innych grup lub AA jako całości. Każda grupa ma więc pełną swobodę wyboru formy i sposobu prowadzenia mityngu. Niniejszy scenariusz jest jedynie sugestią, propozycją dla grup poszukujących najbardziej odpowiadającego im sposobu prowadzenia mityngu AA. Broszura przeznaczona jest dla uczestników mityngów AA. Została zaakceptowana przez Krajową Konferencję Służb AA w październiku 2003 roku.

Posłanie do nastolatków

(001457) Nikt nie jest zbyt za młody ani zbyt za stary, by mieć problem z alkoholem. Dzieje się tak, ponieważ alkoholizm jest chorobą. Może dopaść każdego. Młodego i starego. Bogatego i biednego. Mężczyznę i kobietę. Nie ma znaczenia jak długo pijesz, ani co pijesz. Liczą się tylko skutki Twojego picia. Broszura zawiera 12 pytań, które moga pomóc w podjęciu decyzji.

Przesłanie dla więźnia

(001457)Doświadczenia osób, które trafiły do więzienia za przestępstwa popełnione pod wpływem alkoholu i tam trafiły do AA, gdzie otrzymały szanse na nowe życie . Także krótki opis Programu AA zdrowienia z alkoholizmu i kilka historii osobistych.

- Dla uczestnika AA - leki i narkotyki

(001457)Niektórzy uczestnicy AA niewłaściwie stosowali leki lub nadużywali ich - często traktując je jako substytut alkohoholu - w sposób, który zagrażał osiągnięciu i utrzymaniu przez nich trzeźwości. W tekście tym można poznać zalecenia lekarzy jak i przerażające doświadczenia uczestników AA z zażywaniem leków i narkotyków.

Problemy inne niż alkohol

(001457)Autorem ,,Problemów innych niż alkohol" jest Bill W wspólzałożyciel Wspólnoty AA. Na mityngach AA coraz częściej spotyka się alkoholików będących jednocześnie narkomanami lub lekomanami, w związku z czym wyłania się wiele pytań i problemów.
Z problemami tymi można się uporać stosując Tradycje AA..


KSIĄŻKI
BIULETYNY
BROSZURY
TEKSTY
AUDIOWIZUALNE

 

Literaturę można nabyć w siedzibie Fundacji BSK AA Warszawa ul. Chmielna 20 lub za posrednictwem sklepu internetowego http://literatura.aa.org.pl

AA w faktach
Historia AA